Sprečavanje trgovine ljudima i socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu

Opis projekta

Naziv: Sprečavanje trgovine ljudima i socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Makedonija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina
Nosilac: Ministarstva za rad i socijalna pitanja te ministarstva za unutrašnje poslove zemalja učesnica Period trajanja projekta: 2011–2015.

Kontekst

Tokom protekla dva desetljeća društveno-ekonomske i političke turbulencije na Zapadnom Balkanu dovele su do naglog porasta ilegalne migracije u EU te do povećanja trgovine ljudima unutar pojedinačnih zemalja. Iako je regija u fazi političke stabilizacije, trgovina ljudima i dalje predstavlja ključni problem društveno marginaliziranih grupa. Prije svega su mladi ljudi bez perspektive izloženi ovom riziku. Kako žive na marginama društva u vremenu socijalne nesigurnosti, često im je jedina opcija nelegalno tržište rada, koje može predstavljati prvi korak ka trgovini ljudima. Mjere sprečavanja i zaštite još su nedovoljno razvijene.

Cilj

Žrtve trgovine ljudima i grupacije izložene ovom riziku koriste socijalne usluge zasnovane na potrebama i prilagođene starosti i spolu korisnika.

Pristup

Cilj je pružanje podrške partnerima prilikom razvijanja strategija za borbu i sprečavanje trgovine ljudima koje ne uključuju samo reintegraciju žrtava, već u obzir uzimaju i socijalne potrebe grupa izloženih ovom riziku. Pri tome se podrška pruža kako državnim institucijama tako i organizacijama civilnog društva.

Regionalni projekt doprinosi naporima za uspješnu borbu protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu putem četiri komponente koje se međusobno dopunjavaju:

  1. Podrška na državnom nivou, u cilju jačanja socijalnih struktura – Ova komponenta pomaže jačanje kapaciteta državnih partnera (ministarstava za unutrašnje poslove i za socijalna pitanja), kako bi učinkovitije vršili svoju novu ulogu u procesima decentralizacije socijalnih usluga: u oblasti osiguravanja kvaliteta, nadzora i strategije.
  2. Podrška pri decentralizaciji socijalnih usluga na regionalnom, lokalnom i općinskom nivou – Ova komponenta na raspolaganje stavlja resurse za poboljšanje učinkovitosti lokalnih centara za socijalni rad. Radi se na identificiranju i traženju mogućnosti za saradnju te međusobno jačanje lokalnih organizacija.
  3. Podrška poboljšanju socijalne inkluzije identificiranih i potencijalnih žrtava trgovine ljudima – Ova komponenta jača kapacitete nevladinih organizacija za fokusiranje na prevenciju trgovine ljudima i pružanje usluga za integraciju grupa izloženih ovom riziku.
  4. Regionalna saradnja za socijalnu zaštitu grupa izloženih riziku i poboljšanje socijalnih usluga – Ova komponenta podržava međunarodni dijalog i razmjenu stručnog znanja na svim nivoima. Partneri se potiču na učenje u okviru regionalnog dijaloga o projektnim mjerama, metodama i rezultatima te na razvijanje prekograničnih inicijativa.

Učinak

Trgovina ljudima je problem koji utječe na društvo kao cjelinu. Rješenja mogu biti učinkovita samo ukoliko dođe do trajnog poboljšanja socijalnih usluga za žrtve i grupe izložene riziku. Kooperacijski partneri se u sve većoj mjeri vode ovim principom. Oni u sve većoj mjeri uključuju žrtve i druge grupe koje su potencijalno izložene ovom riziku, poput djece koja prose na ulici i Roma, u centar svojih akcionih planova, strategija i mjera.

Na lokalnom nivou, socijalne radnice i radnici imaju poboljšane osnove za rad, naprimjer standarde za savjetodavni rad, ažurirane standarde za procedure rada, smjernice, obuke i drugo. Na taj su način u mogućnosti poboljšati svoje usluge. Posebno nevladine organizacije rade na daljem razvoju svojih savjetodavnih usluga, u većoj mjeri sarađuju s državnim institucijama i pronalaze načine za finansijsku održivost.

Državne institucije i nevladine organizacije iz četiri zemlje koje učestvuju u projektu razmjenjuju iskustva vezana za učenje i najbolje prakse. Kao rezultat toga, nekadašnje strane u sukobu u stanju su voditi konstruktivan dijalog u vezi sa specifičnim temama.