Ефективне управління державними фінансами

Стислий опис проекту

Назва: Ефективне управління державними фінансами
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство фінансів України
Загальна тривалість: 2012 - 2017

Вихідна ситуація

У середині вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент ратифікували Угоду про асоціацію між Європейським Союзом (ЄС) та Україною. Ця угода передбачає більш тісну співпрацю з ЄС та економічну інтеграцію України до внутрішнього європейського ринку. Ключовим пунктом Угоди про асоціацію є укладення глибокої та масштабної угоди про вільну торгівлю (Глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі, ГВЗВТ). Ця угода повинна регулювати не лише безмитний обопільний доступ до внутрішнього ринку ЄС та до ринку України, а і питання конкурентоспроможності та прийняття правових та економічних стандартів ЄС.

Відповідно, Україна приймає на себе масштабні міжнародно-правові зобов’язання, які повинні бути виконані протягом чітко встановлених строків. Ці зобов’язання стосуються численних напрямків державної політики. Протягом наступних років та десятиліть детальні зобов’язання та терміни їх виконання запустять масштабний трансформаційний процес та структурні реформи. Для Уряду України це означає наявність графіку реформ з чіткими пріоритетами та строками, яких необхідно дотримуватися.

Президент Порошенко восени 2014 р. оприлюднив стратегію сталого розвитку «Україна 2020», у якій викладено зміст пріоритетних реформ. З серпня 2013 року існує стратегія реформ у сфері державних фінансів.

Мета

Державні (публічні) фінанси наближені до європейських стандартів прозорості, ефективності та підзвітності.

Методи роботи

За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ), GIZ надає підтримку Міністерству фінансів, Державній Фіскальній Службі, секретаріату бюджетного комітету Верховної Ради, Рахунковій палаті та іншим важливим органам державної влади, яка спрямована на ініціювання та реалізацію реформ у сфері державних фінансів. Основними пунктами цих реформ є розбудова потужностей державних інституцій у сфері запровадження стандартів ЄС, зовнішній фінансовий контроль, стратегічні програмні бюджети та податкова реформа.

 • Стандарти ЄС
  Прозорість та надійність бюджетного процесу означають правовий характер дій державних органів влади та кращий вибір державних послуг. GIZ допомагає Уряду України визначити та запровадити інструменти, необхідні для використання стандартів ЄС у ході бюджетної реформи. Для цього передовсім посилюється ефективність роботи Міністерства фінансів.
 • Зовнішній фінансовий контроль (Рахункова палата, парламент)
  Необхідно підвищити продуктивність роботи Рахункової палати як незалежної установи, що здійснює зовнішній фінансовий контроль. Контроль за виконанням державного бюджету повинен охоплювати усі державні надходження та видатки. Стандарти контролю удосконалюються на основі міжнародних стандартів. Необхідно покращити взаємодію з Верховною Радою, зокрема – у частині реалізації пропозицій та рекомендацій Рахункової палати. Окрім цього, необхідно більш чітко визначити інформаційні потреби членів бюджетного комітету та роль Верховної Ради у бюджетному циклі.
 • Стратегічні програмні бюджети
  Бюджетні підходи повинні бути більш відчутно орієнтованими на результат та повинні підтримувати зв’язок з цілями Уряду. Середньострокове фінансове планування повинне допомогти чіткіше формулювати цілі фінансової політики. Головне завдання полягає у кращому поєднанні фінансових ресурсів та пріоритетних задач. Завдяки цьому повинні бути покращені передумови для виконання державою своїх зобов’язань у сфері освіти, соціального захисту тощо.
 • Податкова реформа
  Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба отримують підтримку у модернізації податкового законодавства та адміністрування податків. До важливих питань належать відшкодування ПДВ та посилення фінансової дисципліни підприємств. Головним завданням є посилення здатності до самостійного фінансового забезпечення

Результати

Податкове законодавство та адміністрування модернізуються. Міжнародні експерти передають німецький і європейський досвід і підтримують розвиток особистих навичок, ресурсів та інституційного потенціалу в галузі державного управління. В Міністерстві фінансів експерти допомагають впроваджувати європейські стандарти і забезпечують навчання персоналу. Наприклад, під час семінарів проходить навчання європейським стандартам в акцизному праві.

Відбувається укріплення Рахункової палати України, з тим щоб вони могли незалежно перевіряти доходи і витрати уряду відповідно до міжнародних стандартів. Український закон про Рахункову палату відповідає стандартам INTOSAI, Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю. Проект підтримує процес з самого початку, за участі всіх зацікавлених сторін. Впровадження закону також супроводжується GIZ, в тому числі через проведення пілотних аудитів.

Завдяки створенню Веб-Порталу eData українське громадянське суспільство отримало доступ до інформації щодо використання бюджетних коштів (30000 користувачів порталу щомісяця). Завдяки співпраці з проектом «ProZorro», що робить державні закупівлі відкритими для громадськості, підвищується прозорість державного управління та зменшуються можливості для корупції та незаконного привласненні коштів.