Lokalna samouprava i ekonomski razvoj

Opis programa

Naziv: Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj
Naručilac: Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) 
Zemlja: Bosna i Hercegovina 
Glavna izvršna agencija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovina (MVTEO) 
Ukupno vrijeme trajanja: od 2013. do 2018.

Kontekst

Tokom proteklih godina, Bosna i Hercegovina nije ostvarila skoro nikakav napredak u provedbi političkih i ekonomskih reformi. U međunarodnom rangiranju ekonomske efikasnosti, Bosna i Hercegovina uvijek zauzima nisko mjesto među evropskim zemljama. Na primjer, bila je zadnja od 46 zemalja u indeksu Doing Business 2015 /Poslovanje 2015/ (u ukupnom rangiranju 107. od 189 zemalja).

Produktivnost domaćih kompanija i kvalitet njihovih proizvoda često ne ispunjavaju zahtjeve međunarodnih tržišta. Međutim, u određenim oblastima kao što su proizvodnja namještaja, industrija prerade metala, proizvodnja hrane i uzgoj voća i bobičastog voća, postoji potencijal za zadovoljavanje domaćeg tržišta i izvoz proizvoda u EU i druge zemlje. Javne institucije, privatni sektor i civilno društvo moraju bliže sarađivati kako bi poboljšali ekonomski učinak i učinili Bosnu i Hercegovinu atraktivnom poslovnom lokacijom. Naročito, javna uprava ne vidi sebe kao pokretača ekonomskog razvoja, pa se zbog toga u dovoljnoj mjeri i ne bavi rješavanjem strukturalnih problema.

Cilj

Odabrane lokacije u Bosni i Hercegovini unaprjeđuju svoju ekonomsku efikasnost i konkurentnost.

Pristup

Program se fokusira na tri pilot regije u Bosni i Hercegovini, gdje se postepeno provode metode i strategije na polju promocije lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja lanca vrijednosti. Program podržava općine u njihovoj međusobnoj saradnji i dijalogu sa lokalnim kompanijama, omogućavajući im zajedničko učešće u planiranju i provođenju strateških mjera.

Također, GIZ promoviše i saradnju općina sa drugim relevantnim institucijama, kao što su regionalne agencije za razvoj, ministarstva i udruženja privrednika. To osigurava širenje razvijenih strategija širom zemlje i provođenje zajedničkih inicijativa za podsticanje konkurentnosti.

Rezultati

Na sjeveru Bosne i Hercegovine, četiri općine su udružile snage sa malim i srednjim preduzećima i formirale lokalnu akcionu grupu (LAG) sa namjerom zajedničkog plasiranja proizvoda iz regije - naročito poljoprivrednih proizvoda - i razvoja novih mogućnosti plasiranja.

U Centralnoj Bosni, tri općine trenutno provode međuentitetsko plasiranje pod nazivom Business Excellence Area (BEAR) /Područje poslovne izvrsnosti/. Njihove napore je početkom 2014. godine prepoznao časopis Foreign Direct Investment Magazine koji objavljuje Financial Times Group. Časopis je izdvojio BEAR kao jednu od najatraktivnijih lokacija za investiranje u Evropi – tvrdnja potkrijepljena stvarnim investicijama koje sada stižu u te općine.