Poticanje obnovljivih izvora energije

Opis projekta

Naziv: Poticanje obnovljivih izvora energije 
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Nosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Period trajanja projekta: 2016–2019

ba-holzabfaelle-fuer-fernwaerme

Kontekst

Iako Bosna i Hercegovina ima značajne energijske resurse i jedna je od nekoliko balkanskih zemalja koje izvoze električnu energiju, njeno snabdijevanje energijom nije održivo. U isto vrijeme, potrošnja električne energije se u ovoj zemlji povećava usljed neefikasnog korištenja, dok rasprostranjena upotreba drveta i uglja kao goriva uzrokuje zagađenje zraka i emisije CO2.   

Trenutno nema odgovarajućeg političkog okvira na osnovu kojeg bi se situacija mogla promijeniti. Osim toga, ne postoje relevatni programi, znanje i praktično iskustvo. Koordinacija i saradnja u ovom sektoru između države, entiteta i nižih nivoa vlasti generalno je slaba. Umrežavanje i saradnja među ključnim akterima gotovo da ne postoji, a strategija energetskog razvoja na državnom nivou još nije izrađena. Potencijal za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju neiskorišten je širom ove zemlje.

Cilj

Utvrđeni su preduslovi za stvaranje pogodnog okruženja koje potiče veću upotrebu obnovljive energije u Bosni i Hercegovini.

Naš pristup

Promovisanjem boljeg zakonodavnog i regulatornog okvira i razvojem novih prijedloga za šeme poticaja, ovaj projekat ima cilj da sektor obnovljive energije učini atraktivnijim privatnim i javnim kao i domaćim i stranim investitorima.  Glavni partner projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomski odnosa BiH. Partneri projekta su i entitetska ministarstva za energiju, regulatorne komisije za električnu energiju, operatori za obnovljive izvore energije i Vlada Brčko Distrikta.

Zajedno s navedenim partnerima, projektom se namjerava uspostaviti pogodno okruženje za povećanu upotrebu obnovljive energije u Bosni i Hercegovini, kao i izvršenje obaveza prema Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice. S tim ciljem, projektne aktivnosti su usmjerene na četiri glavna područja:

  • Unapređenje opšteg okvira za sektor obnovljive energije
  • Razvoj bioenergetskog sektora i uvođenje povezanih inovativnih tehnologija
  • Održiv razvoj malih hidroelektrana
  • Šeme poticaja za obnovljive izvore energije

Prijedlozi pravnih dokumenata za podršku realizaciji projekta obnovljivih izvora energije će biti podneseni odgovarajućim resornim ministarstvima i kreatorima politike na taj način doprinoseći razvoju zakona i propisa o obnovljivim izvorima energije u zemlji. Projekat također podržava stvaranje platformi, mreža i drugih inicijativa od relevantnih aktera kao i za relevantne aktere u energetskom sektoru, uključujući donosioce politika i stručnjake u oblasti energetike.