Program školske razmjene na Zapadnom Balkanu

Opis programa

Naziv: Program školske razmjene na Zapadnom Balkanu
Naziv: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Co-funded by: Evropska unija
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija
Nosilac: Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) 
Period trajanja programa: 2020 - 2024

Campus Kottenforst library

Kontekst

Istorija svih zemalja Zapadnog Balkana je usko isprepletena i predstavlja, kako zajedničko nasljeđe tako i razlog trenutnih izazova. Dugotrajne predrasude i manjak tolerancije prema drugim etničkim grupama u regiji još uvijek su široko rasprostranjene.

Napredak je ipak moguć kroz zajedničko djelovanje na  promociji tolerancije, solidarnosti i regionalne saradnje. Posebno bitna je saradnja na društvenom, kulturološkom i ekonomskom planu kao i rad na pomirenju i suživotu u regionu. 
Upravo tu mladi igraju ključnu ulogu, jer su oni budući glasači i političari. Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO - Regional Youth Cooperation Office) osnovana je 2016. godine sa ciljem promocije pomiren-ja, saradnje i dijaloga na Zapadnom Balkanu. Iz tog razloga RYCO posebno podržava projekte koji okupljaju mlade ljude u regionu.

Da bi se iskoristio potencijal mladih, neophodna je institucionalna i finansijska podrška. Jedan od najboljih načina za postizanje ovog cilja i njegovanje osjećaja pripadnosti jeste kroz školske razmjene mladih. Ove vrste razmjena su već pokušane u regionu, ali ni jedan takav program nije uključivao dugoročnu perspektivu. Upravo zato je cilj ove inicijative da uspostavi dugoročnu školsku razmjenu.

Cilj

RYCO će unaprijediti svoje kapacitete i uspostaviti regionalni program školske razmjene.

Pristup

Projekat se fokusira na tri područja:

  • Podrška i jačanje institucionalnih kapaciteta RYCO-a, u čiju svrhu će projekat finasirati nabavku neophodnih IT alata za sprovođenje i monitoring školske razmjene kao i obuku RYCO zaposlenih. Projekat će dodatno podržati i implementaciju komunikacijske strategije radi promocije programa školske razmjene kao i pozicioniranja Kancelarije kao najznačajnije regionalne institucije koja se bavi pitanjima mladih.
  • Podrška školama tokom prijave i sprovođenja razmjene mladih, u čiju svrhu će projekat obezbijediti stručno usavršavanje nastavnika/ca u oblasti interkulturalnog učenja, izgradnje mira i pomirenja kao i u oblasti rodne ravnopravnosti i inkluzije manjina.
  • Najveći fokus će biti na uspostavljanju regionalnog programa školske razmjene. To uključuje tri otvorena poziva tokom perioda trajanja projekta na koje se škole mogu prijaviti za finansijsku podršku od strane RYCO-a i organizirati razmjenu s partnerskim školama u regionu. Zadatak nastavnika/ca je da koncipiraju razmjene i organizuju slobodne aktivnosti, dok će projekat pokriti troškove.

Projekat implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) u saradnji s RYCO-om. RYCO-u su dodijeljena sredstva za jačanje njegovih administrativnih kapaciteta i za finansiranje školskih razmjena kao i drugih projektnih aktivnosti.  Projekat je kofinansiran od strane Evropske unije (EU) i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Last update: February 2021

Additional information