Việt Nam, Liên minh châu Âu và CHLB Đức hợp tác tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam

Ngày 17/1/2023 tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam”. Với tổng vốn tài trợ 14 triệu Euro từ EU và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, dự án sẽ góp phần giảm nghèo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: “Dự án 'Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam' do Liên minh Châu Âu và Chính phủ Đức đồng tài trợ là một phần quan trọng trong việc triển khai Chiến lược Tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030. Ba trọng tâm của Dự án cũng là những ưu tiên của Bộ Tài chính trong thời gian tới. Tôi hi vọng sự hợp tác ba bên giữa Bộ Tài chính - Liên minh Châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức sẽ thành công tốt đẹp.” 

Đại sứ EU Giorgio Aliberti cho biết: “Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ duy trì hỗ trợ phát triển bền vững và bao trùm tại Việt Nam. Tăng cường quản trị kinh tế, bao gồm quản lý tài chính công, đóng vai trò quan trọng trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và sáng kiến "Thu nhiều hơn - Chi tiêu tốt hơn" của chúng tôi. Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Quản trị Kinh tế do EU hỗ trợ. Tôi hy vọng dự án này sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam và củng cố năng lực thực hiện chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ. Tôi rất vui mừng vì chúng ta có thể tiếp tục hợp tác theo phương thức tiếp cận Nhóm Châu Âu.” 

Ông Jens Schmid-Kreye, Phó Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, nhận định: “Việc xây dựng tương lai bền vững cho Việt Nam cần sự góp sức của nhiều bên. Dự án kéo dài kéo dài 4 năm khởi động hôm nay tái khẳng định cam kết lâu dài của Đức trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Với kinh nghiệm sâu rộng có được từ các mối quan hệ đối tác và các sáng kiến chung, bao gồm hợp tác với với Bộ Tài chính, Đức cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam củng cố lĩnh vực tài chính công. Một hệ thống quản lý tài chính công vững mạnh sẽ đóng góp rất nhiều cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài của Việt Nam.”

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp triển khai dự án trong thời gian 66 tháng, với mục tiêu (i) cải thiện quản lý ngân sách nhà nước và dự báo nguồn thu; (ii) tăng cường quản lý nợ công; và (iii) cải thiện môi trường thuế và huy động nguồn thu.

Thông tin liên lạc:

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam  

Cán bộ thông tin và báo chí 

Email: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

 

GIZ Việt Nam 

Người phụ trách: Nguyễn Đạo Tuyết Nga 

Chức danh: Cán bộ truyền thông 

Email: nga.nguyendao@giz.de 

 

Thông tin dành cho ban biên tập

Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu kinh tế và xã hội. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức mà Việt Nam cần giải quyết trong tiến trình tăng trưởng kinh tế bền vững, như duy trì kỷ luật tài khóa trước nhu cầu chi tiêu công ngày càng tăng, sự già hóa dân số và biến đổi khí hậu. Lập kế hoạch và thực hiện ngân sách nhà nước hợp lý, quản lý hiệu quả nợ công và tạo môi trường thuế thuận lợi để đảm bảo nguồn thu hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức trên, đồng thời duy trì tính bền vững tài khóa. Do đó, dự án sẽ tập trung hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực này. 

 

Chương trình Tăng cường Quản trị Kinh tế EU - Việt Nam 

Liên minh Châu Âu và Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận Tài chính về Tăng cường Quản trị Kinh tế, với khoản đóng góp 18 triệu EUR từ EU vào năm 2021. Chương trình Tăng cường Quản trị Kinh tế (EEG) được xây dựng với mục đích hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nhằm cải thiện: (i) môi trường kinh doanh, quản lý kế hoạch, đầu tư và mua sắm công, và (ii) quản lý tài chính công, bao gồm quản lý ngân sách, quản lý nợ công, chính sách thuế và quản lý thuế. Qua đó, EEG sẽ cải thiện chất lượng quản trị kinh tế, góp phần đẩy mạnh phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam. Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính về các mục tiêu cụ thể của chương trình liên quan tới ngân sách, nợ và thuế. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các mục tiêu liên quan tới môi trường kinh doanh, kế hoạch nhà nước, quản lý đầu tư công và mua sắm công sẽ được giao cho một công ty tư vấn. 

 

Dự án Quản lý tài chính công do EU và Đức tài trợ

Dự án này được xây dựng dựa trên thành công của dự án Hiện đại hóa tài chính công do EU tài trợ, được thực hiện từ năm 2015 đến 2018.