Bình đẳng giới tại nơi làm việc

Ngày 10/03/2023, trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc tế Phụ nữ, 20 cựu du học sinh Việt Nam tại CHLB Đức và đại diện một số tổ chức của Đức tại Việt Nam đã tham dự hội thảo “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” tại Viện Goethe Hà Nội. Hội thảo được tổ chức bởi Chương trình Toàn cầu về Di cư và Ngoại kiều do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ thực hiện với sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ). Hội thảo là diễn đàn để những người tham gia chia sẻ trải nghiệm cá nhân về Bình đẳng và Đa dạng giới cũng như góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực vì một xã hội phát triển bền vững, toàn diện và bình đẳng.

Ông Santiago Alonso Rodriguez, Tham tán Phát triển thay mặt cho BMZ đã khai mạc hội thảo với bài phát biểu nhấn mạnh Bình đẳng giới là quyền con người cũng như nguyên tắc then chốt của các hoạt động Hợp tác Phát triển Đức. Các thành viên tham dự cũng lắng nghe ông Lê Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ ECUE Việt Nam trình bày một nghiên cứu về Bình đẳng giới tại 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cũng như điển hình tốt trong việc thực hiện các giải pháp Bình đẳng giới tại GIZ Việt Nam. Tiếp đó là cuộc tọa đàm với sự tham gia của hai cựu sinh viên Việt Nam tại Đức là ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Dược liệu và Bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) cùng ông Santiago Alonso Rodriguez và bà Afsana Rezaie, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (TVET II). Các đại biểu tham gia tọa đàm đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân trong lĩnh vực hoạt động của mình nhằm thúc đẩy Bình đẳng và Đa dạng giới. Họ cũng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm xử lý bất bình đẳng giới tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác. Buổi chiều cùng ngày, tất cả đại biểu tham dự hội thảo cùng nhìn lại vấn đề bình đẳng giới với những học thuyết khác nhau nhằm làm rõ thực trạng phân biệt giới tính tại nơi làm việc.