Chung tay tăng cường quản lý các khu bảo tồn tại Việt Nam

Ngày 09/03/2023, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 nhằm đánh giá quá trình triển khai Bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) trong các khu bảo tồn tại Việt Nam, cũng như tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2022. 

Hơn 170 đại biểu từ các tổ chức trong nước và quốc tế, các khu bảo tồn trên toàn quốc đã tới tham dự. Hội nghị đã chính thức giới thiệu  mô hình dữ liệu SMART quốc gia và dự thảo Quy chế hoạt động của Mạng lưới SMART, được xây dựng dưới sự hỗ trợ của TCLN và GIZ. 

SMART đã được áp dụng và triển khai tại 50 khu bảo tồn trên cả nước trong nhiều năm. Bộ công cụ này cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc hỗ trợ tuần tra và bảo vệ tài nguyên rừng. Tại hội thảo, đại diện các khu bảo tồn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai SMART, bao gồm cả các khó khăn, thách thức. Các kết quả thảo luận này sẽ giúp TCLN có những can thiệp kịp thời nhằm kiện toàn cơ sở pháp lý, nguồn lực và năng lực cho việc triển khai SMART.  

Trong nhiều năm qua, GIZ và TCLN đã đồng hành trong các nỗ lực giới thiệu SMART và tăng cường năng lực triển khai áp dụng cho ban quản lý, kiểm lâm, giảng viên và chuyên gia thuộc các khu bảo tồn, cũng như chuẩn hóa mô hình dữ liệu SMART, hướng tới việc triển khai Bộ cung cụ một cách đồng bộ. Hội nghị lần này là thành quả chung giữa TCLN, WWF và GIZ cùng với các tổ chức khác như SVW và FFI. 

Thông tin thêm về công cụ SMART:  

• Quyết định của VNFOREST về việc Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ 

https://vnforest.gov.vn/content/uploads/files/QĐ%20197.QĐ-TCLN-ĐDPH.pdf  

• Các phiên bản cập nhật của SMART: https://tongcuclamnghiep.gov.vn (Mục tiện ích >> chọn Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp >> Thông tin khu đặc dụng Việt Nam)