Hội thảo tham vấn dự thảo hướng dẫn kỹ thuật LULUCF MRV và báo cáo rà soát các dự án trao đổi tín chỉ các bon rừng

Ngày 27 tháng 2 vừa qua, dự án VN-SIPA được hỗ trợ bởi Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK) thông qua Sáng kiến khí hậu quốc tế (IKI) đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức “Hội thảo tham vấn dự thảo hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính (KNK) và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất (LULUCF) và báo cáo rà soát các dự án trao đổi tín chỉ các bon rừng”.

Mục tiêu của hội thảo nhằm tham vấn các bên liên quan về hướng dẫn kĩ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp; trình bày kết quả rà soát các dự án tín chỉ các bon rừng và khuyến nghị lộ trình tham gia thị trường các bon trong nước và hệ thống thương mại các bon rừng quốc tế cho lĩnh vực lâm nghiệp. Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục lâm nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính; đại diện đến từ các tỉnh, viện nghiên cứu, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và các chuyên gia hợp tác quốc tế.

Tại hội thảo, bài trình bày hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê KNK và MRV cho lĩnh lực LULUCF đã cung cấp tổng quan về các yêu cầu pháp lý và thể chế để thiết lập MRV cho hệ thống LULUCF tại cấp ngành. Các hướng dẫn kỹ thuật sẽ đóng góp đáng kể vào các chính sách khí hậu. Trong phần 2 của Hội thảo, kết quả của các dự án trao đổi tín chỉ các-bon rừng đã được phân tích sâu và chi tiết nhằm cung cấp thông tin và kiến thức về chuyển giao quyền các bon, thị trường các bon bao gồm thách thức, các yếu tố chi phối, tiềm năng và cơ hội kinh tế cho Việt Nam. Kết quả rà soát sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hài hòa để đóng góp tín chỉ các bon rừng cho Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam và chuyển giao quyền các bon rừng ở cấp dự án và cấp quốc gia. Các diễn giả cũng đã đưa ra các khuyến nghị cho các dự án tín chỉ các bon rừng hiệu quả và bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hội thảo đã khép lại bằng phiên thảo luận hết sức sôi nổi và hiệu quả từ các khách mời tham dự. Các ý kiến, ý tưởng và gợi ý để cải thiện hướng dẫn kỹ thuật MRV cho lĩnh vực LULUCF cũng đã được đề xuất và chia sẻ tại hội thảo.