Hội thảo “Giới thiệu mô hình Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp cấp tỉnh tại tỉnh Ninh Thuận”

Là một tỉnh ven biển nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, Ninh Thuận đóng vai trò quan trọng là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Với nhiều tiềm năng phát triển về điện gió, điện mặt trời, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, vì vậy một nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành nhu cầu cấp thiết tại tỉnh Ninh Thuận lúc này.  Trong những năm qua, mặc dù giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở tỉnh Ninh Thuận đã được cải thiện, đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương, tuy nhiên sự gắn kết và hợp tác giữa các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực GDNN vẫn còn hạn chế.

Các tiêu chuẩn và chương trình đào tạo không phải lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu về GDNN xanh, chuyển đổi số. Điều này có nghĩa là nhiều công việc cấp thiết mới sẽ phát sinh hay thậm chí hầu hết các công việc sẽ được thực hiện qua những phuong thức khác và mới. Một hệ thống GDNN định hướng theo nhu cầu thị trường sẽ là yếu tó thành công cho việc xây dựng một đội ngũ lao động chất lượng cao, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế bền vững, hòa nhập và cải thiện phúc lợi. Sự huy động các tổ chức xã hội trong giáo dục và đào tạo yêu cầu có một cơ chế hợp tác và khung pháp lý các định rõ cơ chế tham gia và đầu tư của doanh nghiệp trong phát triển kỹ năng. Để thúc đẩy hợp tác đa bên trong GDNN, việc thành lập Hội đồng kỹ năng các cấp được coi là một trong những giải pháp đột phá.

Dựa trên việc phân tích kinh nghiệm và thực hành tốt của quốc tế cũng như các bài học kinh nghiệm từ các cơ chế hội đồng thí điểm khác nhau ở Việt Nam, Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” (Chương trình TVET) thúc đẩy và ủng hộ mạnh mẽ mô hình Hội đồng GDNN tại tỉnh Ninh Thuận như là cầu nối các bên trong GDNN. Cơ chế này sẽ cung cấp các tư vấn chính sách, hỗ trợ phân tích thông tin thị trường lao động, huy động sự tham gia các tổ chức xã hội vào giáo dục và đào tạo, đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Vào ngày 17/01/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về phê duyệt việc thành lập Hội đồng GDNN tỉnh Ninh Thuận. Với quyết định này, Ninh Thuận trở thành tỉnh đầu tiên và tiên phong trong cả nước trong việc thí điểm mô hình GDNN cấp tỉnh.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Chương trình TCER cùng với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) cùng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức “Hội thảo Giới thiệu về Hội đồng GDNN tỉnh Ninh Thuận”.

Mục đích của hội thảo nhằm 1) Ra mắt Hội đồng GDNN tỉnh Ninh Thuận; 2) Thảo luận cơ chế hợp tác giữa Nhà nước-Doanh nghiệp-Các cơ sở GDNN và cơ chế hoạt động của hội đồng và 3)Thông tin về nỗ lực chung giữa UBND tỉnh, VCCI-HCM và Chương trình TVET trong việc triển khai Hội đồng GDNN tỉnh. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu đến từ các bộ ban ngành địa phương, các tổ chức hiệp hội, cơ sở GDNN ở tỉnh Ninh Thuận và tỉnh lân cận, một số doanh nghiệp dẫn dắt, ban quản lý khu công nghiệp, sở LĐTBXH một số tỉnh quan tâm và các đối tác phát triển.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Bà Afsana Rezaie, Phó Giám đốc Chương trình TVET, và Ông Trần Ngọc Liên, Giám đốc VCCI-HCM đã ký Thỏa thuận hợp tác trong việc hỗ trợ hoạt động của Hội đồng GDNN cấp tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện tổ chức Aus4Skills chia sẻ Kinh nghiệm mô hình Hội đồng Kỹ năng ngành Logistics. Đại diện tiểu ban ngành Năng lượng tái tạo và Du lịch cũng chia sẻ những đề xuất và đóng góp cho hai tiểu ban. Tổng kết hội thảo, Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao và cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật của VCCI-HCM và Chương trình TVET trong việc thành lập Hội đồng GDNN tỉnh. Cũng theo ông Biên, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục có những chỉ đạo và giải pháp cụ thể để thúc đẩy GDNN trên địa bàn tỉnh đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông cũng đề nghị sở LĐTBXH tỉnh phối hợp với các đơn vị phòng ban khẩn Trương thành lập các tiểu ban đặc biệt trước mắt cho ngành NLTT và du lịch nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của hội đồng.