Doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN lớn mạnh hơn thông qua nền tảng sáng tạo

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tới hơn 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký tại các nước ASEAN. Góp phần đáng kể cho GDP và tạo công ăn việc làm, DNNVV đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phục hồi của nền kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, năng lực tài chính và kỹ thuật hạn chế khiến các doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc  tiếp cận các cơ hội kinh doanh và thị trường mới.

Từ năm 2018, GIZ hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng nền tảng mang tên “ASEAN Access” nhằm góp sức cho các nỗ lực quốc tế hóa của DNNVV. Nền tảng này cung cấp miễn phí các thông tin về thị trường và kết nối đối tác kinh doanh giữa các quốc gia. Tới nay, ASEAN Access đã thu hút hơn 44.555 lượt truy cập, 2.597 thành viên đăng ký và 712 lượt người tham gia kết nối kinh doanh trực tuyến.

ASEAN Access được chỉ đạo bởi các đại diện chính phủ trong Ủy ban điều phối ASEAN về các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Về hoạt động, ASEAN Access được dẫn dắt bởi một mạng lưới gồm 42 hiệp hội doanh nghiệp thành viên từ các quốc gia trong khối ASEAN. Tại một hội thảo được tổ chức gần đây tại Bangkok, các đối tác từ mạng lưới này đã thảo luận về chiến lược dài hạn để mở rộng chức năng, nội dung và quyền sở hữu nền tảng. Hội thảo còn có sự tham gia của 6 Đại sứ đến từ cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quảng bá cho nền tảng ASEAN Access. Một trong các Đại sứ ASEAN Access, bà Cindy Chaw Khin Khin cho biết: “ASEAN Access là một nền tảng kỹ thuật số hữu ích để kết nối các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đúc kết và chia sẻ những câu chuyện thành công của mình để truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tham gia nền tảng này.”

----

ASEAN Access là cổng thông tin kinh doanh cấp khu vực, được trài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) với sự hỗ trợ kỹ thuật của GIZ. Tại Việt Nam, Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quốc gia về ASEAN Access. Bạn có thể đăng ký và theo dõi thông tin trên https://aseanaccess.com