Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng tại Việt Nam

Ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội, GIZ phối hợp với Văn Phòng Chính phủ (VPCP) và Bộ Tư pháp, tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng”. Tại sự kiện này, các chuyên gia CHLB Đức và Việt Nam đã thảo luận chuyên sâu những kinh nghiệm của CHLB Đức và quốc tế về công chứng và khả năng áp dụng tại Việt Nam để nâng cao chất lượng của công chứng viên cũng như chất lượng của hoạt động công chứng.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án song phương về hợp tác kỹ thuật giữa VPCP Việt Nam và GIZ – theo sự ủy thác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ). Thông qua tư vấn và nâng cao năng lực cho Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan về công tác xây dựng luật, chức năng tổ chức, thể chế trong quá trình lập pháp, dự án góp phần củng cố hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Các chuyên gia Đức đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi Luật Công chứng như:  các quy định của pháp luật Đức về bảo đảm an toàn cho giao dịch bất động sản; vai trò và tầm quan trọng của hoạt động công chứng trong các giao dịch bất động sản ở CHLB Đức; việc gia nhập và thực thi các Công ước La Haye về tư pháp quốc tế liên quan đến hoạt động công chứng. Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi) của Việt Nam trong thời gian tới.

“Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng” là một trong nhiều hoạt động thuộc cụm dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững của GIZ tại Việt Nam, với trọng tâm tập trung vào ba lĩnh vực chính, bao gồm chính sách kinh tế và xây dựng pháp luật, tài chính bền vững, kinh tế tư nhân và chuyển đổi số.