Cùng Việt Nam hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh

Ngày 8-9 tháng 6 năm 2023 tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với GIZ (theo ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức  “Tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động và tích hợp tăng trưởng xanh vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cấp tỉnh khu vực miền Nam”.

Tăng trưởng xanh (TTX) đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới, đặc biệt đối với các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam. TTX là một phương thức để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. TTX cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đủ năng lực tham gia thị trường toàn cầu cho các sản phẩm và dịch vụ xanh ước tính đạt trên 5 nghìn tỷ đô la Mỹ, theo đánh giá của Ủy ban Châu Âu năm 2020, và tiếp tục tăng trưởng cao hơn các thị trường truyền thống, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Chính phủ Đức tích cực hỗ trợ Việt Nam bắt kịp xu thế này, thông qua hợp tác giữa GIZ và Bộ KH&ĐT trong công tác xây dựng Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch hành động quốc gia TTX giai đoạn 2021-2030.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động TTX quốc gia một cách đồng bộ và hiệu quả đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức cũng như phương pháp thực hiện từ cấp trung ương tới địa phương. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, GIZ phối hợp với Bộ KH&ĐT thực hiện chuỗi tập huấn về xây dựng kế hoạch hành động và tích hợp TTX cho các sở ban ngành liên quan tại ba miền của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo tại TP Cần Thơ, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục, Tài Nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: “Chương trình tập huấn này sẽ tạo sự gắn kết hữu cơ giữa kế hoạch ở cấp địa phương và cấp trung ương. Tôi mong rằng các đại biểu tham dự tập huấn sẽ giúp lan toả ý nghĩa của TTX trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển của địa phương mình.”

Ông Dennis Quennet, Giám đốc Phát triển Kinh tế Bền vững GIZ Việt Nam phát biểu tại hội thảo: “Kinh nghiệm của Đức cũng như cộng đồng quốc tế là, để phát triển thành công Tăng trưởng xanh cần có sự đóng góp, tầm nhìn và sự liên kết của cấp địa phương, của các vùng, các tỉnh, thành phố. Một liên kết chặt chẽ giữa các cấp là một điểm rất quan trọng. Chúng ta cần tôn trọng và cân nhắc tính đa dạng về cơ cấu kinh tế - xã hội của các vùng, các tỉnh, đồng thời xác định những lợi ích và thách thức của quá trình chuyển đổi nền kinh tế.”

80 đại biểu tham gia tập huấn, là đại diện của các s,ở ban ngành tại 18 tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long, sẽ được trang bị các công cụ cần thiết để xây dựng kế hoạch hành động TTX, lồng ghép TTX vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như huy động nguồn lực để thực hiện các kế hoạch này. Bên cạnh đó, họ  cũng được trang bị thông tin và các kỹ năng cơ bản để xác định các dự án TTX tiềm năng địa phương có thể đầu tư.