Cù Lao Chàm – Khu bảo tồn tiên phong áp dụng công cụ Smart trong quản lý bảo vệ biển

Khu Bảo tồn biển (KBTB)  Cù Lao Chàm được thiết lập trên diện tích khoảng 24,000 ha bao gồm các hệ sinh thái biển và hệ sinh thái rừng ven biển xung quanh bảy hòn đảo (cù lao) chính thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. Trong số những những cù lao này, Cù Lao Chàm được biết tới là mô hình thành công trong công tác bảo tồn kết hợp hài hòa với phát triển.

KBTB Cù Lao Chàm đã chủ động áp dụng Công cụ Quản lý Dữ liệu và Báo cáo Tuần tra (SMART) trong công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học. Đáng chú ý, đơn vị này là một trong những khu bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam áp dụng SMART trong tuần tra và quản lý hệ sinh thái biển. Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý KBTB này trong qua trình phối hợp cùng cộng đồng người dân trên đảo, GIZ và Cục Lâm Nghiệp (DOF) đã tổ chức một khóa tập huấn triển khai SMART cho hơn 40 học viên từ ngày 8/8 tới ngày 13/8 năm 2023.

Thông qua khóa tập huấn, cộng đồng dân cư đã có thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý trong tuần tra với SMART nhằm quản lý và bảo vệ tốt được đa dạng sinh học cho hệ sinh thái biển và hệ sinh thái rừng của khu bảo tồn này.

Từ năm 2020, GIZ đã phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp) hỗ trợ trang thiết bị và kỹ thuật ứng dụng SMART tại khu bảo tồn biển này. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xây dựng năng lực cho áp dụng thống nhất công cụ SMART tại tất cả các khu bảo tồn ở Việt Nam.

Tìm hiểu về SMART: 

Quyết định về quy trình triển khai bộ công cụ SMART tại các khu rừng đặc dụng- phòng hộ của Tổng cụ Lâm Nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp)  

https://vnforest.gov.vn/content/uploads/files/QĐ%20197.QĐ-TCLN-ĐDPH.pdf  

(Link trên đã bao gồm phầm mền và mô hình dữ liệu SMART quốc gia, cùng các văn bản hướng dẫn liên quan)