Труби промислової установки випускають білий дим у небо.

На захисті довкілля, клімату та здоров’я людей

Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України

+ Show all
 • Commissioning Party

  Федеральне міністерство довкілля, охорони природи, ядерної безпеки й захисту прав споживачів (BMUV)

 • Country
 • Lead executing agency

  More

 • Overall term

  2019 - 2025

 • Products and expertise

   Клімат, навколишнє середовище, управління природними ресурсами

Вихідна ситуація

Промислове виробництво є одним з основних чинників забруднення навколишнього середовища в Україні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод і промислові відходи становлять загрозу не тільки навколишньому середовищу, а й шкодять здоров'ю громадян. Крім того, вони спричиняють зміни клімату через викиди парникових газів. З метою зменшення забруднення, Україна планує імплементувати положення Директиви ЄС про промислові викиди. Ключовим елементом цієї Директиви є концепція «найкращих доступних технологій та методів управління» (НДТМ), яка відіграє основну роль у видачі дозволів на виробничу діяльність промисловим підприємствам.

Мета

Україна значно скорочує викиди забруднюючих речовин від промислових підприємств, впровадивши концепцію найкращих доступних технологій та методів управління, яка закріплена в Директиві про промислові викиди.

Методи роботи

Проєкт підтримує Україну у створенні нормативно-правової бази для реалізації цієї мети та застосуванні необхідних стандартів на практиці. Це комплексний процес, який охоплює питання починаючи з транспозиції положень Директиви ЄС про промислові викиди в національне законодавство і закінчуючи впровадженням технічних рішень на конкретних підприємствах. Проєкт тісно співпрацює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України на всіх етапах законотворчого процесу, консультує Міністерство щодо реформування дозвільної системи для промислових підприємств. Заплановані тренінги та навчальні поїздки дозволяють ключовим зацікавленим сторонам дізнатися більше про свої нові завдання та обов'язки. Ще однією складовою проєкту є розробка нової ІТ-системи, завдяки якій дозволи для великих промислових підприємств можна буде отримувати онлайн, а розроблена програма фінансової підтримки сприятиме залученню інвестиції в модернізацію пілотних  проєктів.

Станом на: серпень 2023

Additional information