Thúc đẩy Bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Vào ngày 5-6/10/2023 vừa qua tại Bình Định, khoảng 160 đại biểu là đại diện từ các cơ quan nhà nước, tổ chức cũng như doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy Bình đẳng giới cho Phát triển Lâm nghiệp Bền vững”. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau thống nhất và tôn vinh phụ nữ là những nhân tố quan trọng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

Diễn đàn không chỉ nâng cao hiểu biết của người tham dự về bình đẳng giới trong lĩnh vực lâm nghiệp, mà còn cung cấp nền tảng để các đại biểu cùng kết nối và tạo dựng liên minh giữa các bên liên quan có chung lý tưởng trong ngành. Diễn đàn cũng đưa ra các lộ trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường lợi ích cho phát triển lâm nghiệp bền vững. Bằng cách thúc đẩy bình đẳng giới, ví dụ như cung cấp cơ hội bình đẳng cho sự phát triển trong nghề nghiệp của phụ nữ, diễn đàn nhằm mục đích thúc đẩy những thay đổi tích cực trong ngành, đồng thời đảm bảo các hoạt động lâm nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Diễn đàn đóng vai trò là nền tảng giúp các bên liên quan từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, học viện và khu vực tư nhân, cùng hợp tác và phát triển các chiến lược trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong lâm nghiệp. Bằng cách khai thác kiến thức chuyên môn chung và hiểu biết sâu sắc của những người tham gia, diễn đàn nhằm tạo ra các giải pháp khả thi có thể được thực hiện ở cả cấp độ chính sách và cấp độ thực hành.

Diễn đàn “Thúc đẩy Bình đẳng giới cho Phát triển Lâm nghiệp Bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) phối hợp tổ chức, với sự đại diện của Cục Lâm nghiệp (DOF) cùng Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp (MBFP) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thay mặt Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Để biết thêm thông tin về sự kiện, vui lòng truy cập các đường dẫn sau:

- Thông cáo báo chí: Press-release_Gender-equality-for-Sustainable-Forestry-Event_VN.pdf (snrd-asia.org)

- Câu chuyện cảm hứng của 10 người phụ nữ nổi bật trong ngành lâm nghiệp: https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2023/10/Forestry-through-Womens-Eyes-Lam-nghiep-qua-goc-nhin-phu-nu.pdf

- Bộ tài liệu của Diễn đàn: https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-04-Gender-Event_Handout-documents_EN.pdf