Lễ trao chứng nhận Quy trình thi tốt nghiệp và chuyển giao chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức tại VCMI

Vào ngày 30 tháng 10, lễ trao Chứng nhận quy trình thi tốt nghiệp và chuyển giao Chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn CHLB Đức cho hai nghề: “Công nghệ Cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa không khí” (SHK) và “Công nghệ Điện tử và Năng lượng tòa nhà” (EEB) đã được diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI).

Tham gia sự kiện gồm có các đại diện đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai, Phòng Thủ công nghiệp (HwK) Erfurt CHLB Đức, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (Chương trình TVET), lãnh đạo và giảng viên trường VCMI và các cơ sở GDNN đối tác.

SHK và EEB là hai nghề đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn CHLB Đức, nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Xanh. Được bắt đầu thí điếm từ năm 2020 tại VCMI, đến nay 108 sinh viên trình độ cao đẳng đã và đang được đào tạo về hai nghề này. Kỳ thi tốt nghiệp (Phần 1&2) của khóa thí điểm đầu tiên đã được thực hiện cho 30 sinh viên một cách bài bản và đạt kết quả cao.

Tại buổi lễ, HwK Erfurt đã trao “Chứng nhận quy trình thi tốt nghiệp tương đương tiêu chuẩn Đức” đối với hai nghề EEB và SHK cho trường VCMI.

Với những thành công trong việc triển khai và đánh giá hai nghề Xanh định hướng tiêu chuẩn Đức, VCMI chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để chuyển giao Chương trình đào tạo hai nghề này tới các lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn của các trường có quan tâm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây.