Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 với sự hỗ trợ của Chương trình toàn cầu: Dự phòng và ứng phó với đại dịch theo cách tiếp cận Một sức khỏe (PPOH) do Chính phủ CHLB Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương, đại diện chính quyền tại cơ sở và các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã nhấn mạnh: “Bộ Y tế kêu gọi toàn dân và cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường sức khỏe; thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch và đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp, chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và huy động toàn xã hội, các tổ chức chính trị, đoàn thể tham gia trong công tác phòng, chống dịch để chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, hạn chế dịch bệnh bùng phát, luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch, các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai”.

Ngày 07/12/2020, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua Nghị quyết A/RES/75/27 lấy ngày 27/12 hàng năm là Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này do Việt Nam đề xuất. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ động tổ chức và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh hàng năm.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19, Bộ Y tế đưa ra chủ đề hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 là Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh. Nhân  ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra thông điệp hưởng ứng: Từ bài học của đại dịch COVID-19, hãy cùng nhau hành động cho một thế giới khỏe mạnh hơn, bình đẳng hơn.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý báu về chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, nhất là cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch nói riêng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế gửi cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng,

Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban ngành, địa phương và sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của bạn bè quốc tế, sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức nước ngoài và đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tham gia tích cực của cộng đồng xã hội và Nhân dân cả nước. Đây là những đóng góp vô cùng to lớn, là thông điệp lớn lao và đầy ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình yêu thương, lòng nhân ái, thể hiện truyền thống và đạo lý nhân văn, tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam.

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung vẫn diễn biến khó lường, phức tạp; bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các đại dịch có xu hướng tăng tần suất xuất hiện; cùng với đó là rất nhiều biến chủng, biến thể mới liên tục biến đổi qua thời gian. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều cùng với nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao nên nguy cơ đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh khác nhau là rất lớn.

Để phòng bệnh từ sớm, từ xa, để hạn chế dịch bệnh bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai, Bộ Y tế sẽ tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó triển khai thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư; Nghị quyết 99/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023; đồng thời tiếp tục chủ động đẩy mạnh tiếp cận an ninh y tế toàn cầu trong phòng, chống dịch để thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở phối hợp liên ngành, đa lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam, cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với dịch bệnh.

Tại Lễ mít-tinh này, Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh; xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của y tế dự phòng, y tế cơ sở; củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch các tuyến, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số và huy động sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong phòng, chống dịch.

Ngành Y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban ngành, địa phương, sự đóng góp, hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó có Chính phủ CHLB Đức thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ.

16 thông điệp truyền thông phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế.