Mikrofoni na mizi z različnimi državnimi zastavami

Regionalna saradnja u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu

Regionalna saradnja za evropske integracije

+ Show all
 • Commissioning Party

  Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)

 • Country

  Zemlje Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU

 • Lead executing agency

  More

 • Overall term

  2012. do 2026.

 • Products and expertise

  Država i demokratija

Dvije osobe stoje ispred table na radionici.

Polazna situacija

Države Zapadnog Balkana, koje uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, su države koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Jedan od preduslova za njihovo pristupanje je i snažnija saradnja u okviru regiona.Berlinski proces, kao jedan od ključnih formata za razmjenu između visokih predstavnika EU i Zapadnog Balkana, već doprinosi unapređenju regionalne saradnje.

Postignut je značajan napredak u stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta koje ispunjava standarde EU. Ovaj process otvara put ka integraciji u jedinstveno tržište EU. Međutim, potrebne su dalje mjere u zemljama Zapadnog Balkana kako bi se unapredili kapaciteti institucija. To uključuje i regionalnu razmjenu znanja, zajeničke međunarodne treninge i razmjenu najboljih praksi.

Cilj

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu je učvršćena radi brže integracije u EU.

Ljudi stoje zajedno na stepenicama ispred zgrade.

Naš pristup

Projekat podržava četiri regionalne mreže - mrežu ministarstava vanjskih poslova, mrežu institucija nadležnih za koordinaciju procesa EU integracija, mrežu IPA struktura i mrežu sekretarijata parlamentarnih odbora koji se bave procesom pristupanja EU - sa sljedećim ciljevima :

 • Postizanje zajedničkih pozicija o integraciji u EU i inicijativama za unapređenje regionalne saradnje, posebno u okiru Berlinskog procesa
 • Razvijanje zajedničkih minimalnih standarda u okviru ključnih političkih i ekonomskih oblasti kako bi se ubrzala integracija u EU
 • Obuka stručnog kadra u partnerskim institucijama kroz uspostavljanje dugoročnih programa obuke.

Projekat takođe podržava regionalnu platformu za dijalog o rodnoj ravnopravnosti i inkluziji. Ova platforma ima za cilj da olakša saradnju između vlada, parlamenata i civilnog društva na Zapadnom Balkanu u oblasti rodne ravnopravnosti i inkluzije. Takođe ima za cilj i proširenje međusektorske razmjene, olakšavanje partnerstava i pružanje smernica o rodnoj ravnopravnosti i inkluziji u procesu pristupanja EU.

Ljudi sjede za stolom na konferenciji.

Posljednje ažuriranje: Decembar 2023.

Additional information