Mreža udruženja lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi (NALAS)

Opis projekta

Naziv: Podrška Mreži udruženja lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi (NALAS)
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska
Nosilac: Mreža udruženja lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi (NALAS)
Period trajanja projekta: 2010–2015

Content Image

Kontekst

Lokalna samouprava je još nova tema u Jugoistočnoj Evropi. Zemlje Zapadnog Balkana se prilikom decentralizacije suočavaju sa zajedničkim izazovima, u cilju jačanja lokalne demokratije i ispunjenja uvjeta za dalje približavanje EU: veća orijentiranost općina na građane i građanke, bolje stručne kompetencije općina i finansijski resursi te jačanje udruženja lokalne samouprave kako bi općinama koje su njihove članice pružila odgovarajuće savjetodavne usluge i zastupala njihove interese prema vlastima.

Osnivanje Mreže udruženja lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi (NALAS), 2001. godine, predstavljalo je odgovor na ove izazove, a istovremeno je trebalo doprinijeti jačanju mira i stabilnosti. Zadatak Mreže je podrška procesu regionalne saradnje između šesnaest udruženja lokalne samouprave iz zemalja regije, izgradnja kapaciteta, resursa i sposobnosti institucija u cilju dalje decentralizacije te pružanje podrške u vezi sa zastupanjem interesa općina i njihovih udruženja.

Cilj

NALAS se razvio u održivu mrežu, koja pruža učinkovitu podršku u oblasti lokalnog razvoja u zemljama porijekla udruženja koje su njene članice.

Pristup

Projekt se u velikoj mjeri zasniva na važećoj strategiji NALAS-a, njenim ciljevima i oblastima djelovanja:

  • Jačanje udruženja lokalne uprave u procesu decentralizacije u zemljama regije
  • Jačanje zastupanja interesa općina Jugoistočne Evrope prema Evropskoj uniji i Vijeću Evrope
  • Institucijska i finansijska održivost NALAS-a
  • Jačanje lokalne samouprave u oblasti pružanja usluga prilagođenih građanima i građankama

Projekt pruža podršku NALAS-u putem regionalnih i međunarodnih stručnjaka. Radne grupe koje analiziraju dobra iskustva iz regije i stavljaju ih na raspolaganje udruženjima omogućavaju zajedničko učenje. Udruženja se u slučaju pitanja vezanih za općinske politike mogu obratiti Mreži, a članice Mreže odgovor dobijaju u roku od sedam dana (Program brzog odgovora). Međusobne posjete omogućavaju direktnu razmjenu iskustava pojedinačnih udruženja (Program mentorstva).
Nove saradnje i bolja vidljivost doprinose boljoj međunarodnoj poziciji te čine NALAS pouzdanim i cijenjenim partnerom i izvan regije.

NALAS je, u institucijskom smislu, u međuvremenu postao dobro etablirana mreža. Stručnjaci pružaju podršku pri stvaranju učinkovitih struktura saradnje, daljem razvoju i provedbi strategije NALAS-a te prilagodbi procesa kako bi se omogućilo bolje stjecanje i širenje informacija i znanja. U obzir se mora uzeti i politička dimenzija NALAS-a, kao mreže udruženja iz dvanaest različitih zemalja, kako bi se ovaj potencijal iskoristio na najbolji mogući način. U cilju osiguravanja finansijske održivosti Mreže, projekt zajedno s NALAS-om radi na izradi nekoliko strateških opcija.
Projekt je u periodu 2011–2013. provodila kompanija za poslovno savjetovanje PEM GmbH, Düsseldorf.

Učinak

NALAS djeluje putem šest tematskih radnih grupa iz oblasti prostornog planiranja, decentralizacije finansija, energetske efikasnosti, održivog turizma, razvoja organizacija te upravljanja otpadom i vodama. Mreža je na taj način bila u stanju izgraditi saradnju i razmjenu znanja između svojih članica, kao i pripremiti nekoliko publikacija te ih, između ostalog, učiniti dostupnim na web-stranici NALAS-a. Programi brzog odgovora i mentorstva prerasli su u etablirane instrumente, za kojima postoji višestruka potražnja.

NALAS je ostvario pozicioniranje na međunarodnom planu. NALAS, u međuvremenu, za Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) koordinira aktivnosti dobrog upravljanja u okviru nove Regionalne strategije za Jugoistočnu Evropu za 2020. Općinski sajam NEXPO doveo je do poboljšanja međunarodne vidljivosti. Prvi NEXPO održao se 2011. godine u Sarajevu. Više od 2.000 posjetitelja i posjetiteljki, kao i brojne radne grupe poboljšali su koheziju između lokalnih učesnika u regiji. NEXPO 2013, koji je održan u Rijeci i Opatiji omogućio je, osim toga, direktan dijalog o razvojnim projektima između općina i privatnog sektora.

Uvedeni su novi instrumenti planiranja i upravni postupci, a članice udruženja prenijele su dobra iskustva općinama u regiji. Radne grupe stalno obrađuju teme poput pružanja općinskih usluga, uz učešće građana i građanki, kao i poboljšanje pregovaračke pozicije nacionalnih udruženja općina prema vlastima, te na taj način doprinose jačanju općina. Putem “Izjave o političkoj neutralnosti i nezavisnosti udruženja lokalne samouprave iz Sofije” (2010) i zajedničke izjave “Lokalne vlasti se suočavaju s budućnošću” NALAS i njegove članice nastavljaju dalje uspješno djelovanje u oblasti lokalne demokratije i decentralizacije.