Otvoreni regionalni fond – Energetska efikasnost

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Politički nosilac: Regional Cooperation Council (RCC)
Trajane projekta: 2008. do 2017.

Content related image

Polazna situacija

Iako je energija dobro, čija cijena raste širom svijeta, ona se u Jugoistočnoj Evropi u ogromnoj mjeri rasipa. To umanjuje ekonomsku konkurentnost i remeti socijalnu stabilnost i životnu sredinu. Međutim, zemlje Jugoistočne Evrope sve više prepoznaju značaj energetske efikasnosti za njihovu budućnost. U svojim nastojanjima da pristupe Evropskoj uniji, ove države su usvojile ciljeve evropske energetske politike i politike zaštite klime i postepeno preuzimaju zakonodavstvo Evropske unije iz ove oblasti.

Cilj

Regionalne mreže, koje su podržane od strane Otvorenog regionalnog fonda - Energetska efikasnost (ORF EE), samostalno razmjenjuju iskustva u primjeni mjera energetske efikasnosti i obrađuju pitanja od zajedničkog interesa, te na taj način doprinose efikasnijem sprovođenju politika energetske efikasnosti u svojim zemljama.

Content Image

Način djelovanja

ORF EE podržava regionalnu saradnju aktera koji mogu da promovišu reformske procese u oblasti "održive energije". U tu svrhu ORF EE ove institucije podržava u formiranju mreža i organizovanju međusobnog dijaloga i programa obuke, te pruža tehničko savjetovanje i finansijske subvencije.

Kako bi se tema energetske efikasnosti u cijelom procesu - od kreiranja politika, preko sprovođenja iste, pa sve do provjere njene djelotvornosti - čvrsto ukorijenila u ovim zemljama, ORF EE podržava projekte iz različitih tematskih oblasti.

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokalnom nivou, ORF EE - u saradnji sa ORF-Modernizacija komunalnih usluga - sarađuje sa Asocijacijama lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, BJR Makedonije i Srbije.

Pored toga podržava Mrežu energetski efikasnih glavnih gradova u Jugoistočnoj Evropi, koju čine glavni gradovi Podgorica, Sarajevo, Skoplje, Tirana i Zagreb.

Tokom izrade i monitoringa nacionalnih politika u oblasti energetske efikasnosti ORF-EE sarađuje sa ministarstvima nadležnim za energijuokupljenim kroz Energetsku zajednicu, koju čine ministarstva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, BJR Makedonije i Srbije.

U fokusu projekta je i civilno društvo. Partner u ovim aktivnostima je Mreža škola političkih studija Jugoistočne Evrope, koja funkcioniše pod okriljem Savjeta Evrope.

Rezultati

Uz podršku ORF EE uspostavljena je Mreža energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Evrope koju čine Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje i Tirana. Njemački grad-model Freiburg u Breisgau-u pruža podršku ovoj Mreži. Svi gradovi-partneri su se pridružili inicijativi "Sporazum gradonačelnica i gradonačelnika" , koju je pokrenula Evropska komisija i obavezali su se da emisiju CO2 smanje za najmanje 20% do 2020. godine. Izgradili su strukture za upravljanje energijom i izradili Akcione planove za održivo korišćenje energije, koji se nalaze u fazi primjene.

Mreža škola političkih studijaJugoistočne Evrope kroz Inicijativu za javni dijalog o održivom korišćenju energije pruža podršku političkom procesu donošenja odluka tokom reformi u sektoru energetike: na primjer, na Kosovu, u Hrvatskoj, BJR Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji su uz podršku ORF EE po prvi put realizovana konsultativna saslušanja u okviru parlamentarnih odbora nadležnih za energetsku efikasnost, pa tako politička i javna debata na ovu temu dobija na značaju.

Content Image

ORF EE savjetuje nacionalna ministarstva u regionu, koja su predstavljena Koordinacionoj radnoj grupi za energetsku efikasnost u okviru Energetske zajednice. On pomaže Koordinacionoj radnoj grupi da izgradi IT sistem za praćenje implementacije akcionih planova za energetsku efikasnost. U tu svrhu je izrađen sistem monitoringa pomoću kog navedene države mogu bolje da izmjere i ocijene djelotvornost pojedinih političkih mjera.