Енергоефективність у громадах II (завершено)

Стислий опис проєкту

Назва: Енергоефективність у громадах II
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Стратегічний партнер: Міністерство розвитку громад та територій України
Загальна тривалість: 2017 – 2020

Вихідна ситуація

Забезпечення фінансово доступного, надійного та сталого енергопостачання є питанням високої політичної ваги в Україні. Значне зростання цін на енергоносії протягом останніх років лягає тягарем на споживачів та спонукає їх до заощадження енергії.

До 2020 року п’ята частина з близько 100 000 громадських будівель країни повинна бути термомодернізована. У той же час, багато громад не мають доступу до фінансування заходів з енергоефективності. Іншими перепонами на цьому шляху є нестача даних про показники енергоспоживання громадських будівель, а також брак фахових знань для розробки прийнятних та переконливих з точки зору енергоефективності проєктних пропозицій.

Комунальний енергетичний менеджмент може допомогти у цьому питанні, надавши можливість громадам приймати обґрунтовані рішення з реалізації заходів з енергоефективності.

Проєкт базується на досвіді попереднього проєкту «Ерегоефективність у громадах». Близько 50 переважно великих громад скористалися підтримкою проєкту та інших національних та міжнародних ініціатив і змогли досягти прогресу у розвитку комунального енергетичного менеджменту та в реалізації заходів з енергоефективності. Проте, більшість громад в Україні, і перш за все невеликі міста, до цього часу не мали змоги отримати таку допомогу. Вони потребують консультаційної підтримки та індивідуальних рішень, які б сприяли впровадженню фінансово доступних і в той же час ефективних проєктів з енергоефективності.

Мета

Покращити передумови для подальшого поширення енергетичного менеджменту в громадах.

Методи роботи

Проєкт сприяє розвитку та розповсюдженню консультаційних послуг з муніципального енергетичного менеджменту, які оптимально адаптовані до потреб невеликих громад. Таким чином, у середньостроковій перспективі це сприяє створенню можливостей для широкого застосування системного та фінансово ефективного енергетичного менеджменту включно з плануванням та впровадженням заходів з енергоефективності. Проєкт допомагає виявити та наглядно продемонструвати потенціал економії енергії, підвищити поінформованість про підходи до її збереження серед усіх верств населення та визначити заходи з енергоефективності на основі співвідношення витрат та вигоди. Не лише муніципалітети, а й окремі жителі відчувають користь від впровадження заходів з енергоефективної модернізації, економії енергії та витрат. Окрім зменшення фінансового тягара на місцеві бюджети, проєкт також сприяє досягненню національних цілей у сфері захисту клімату за рахунок скорочення викидів парникових газів.
Проєкт працює за чотирма напрямками:

  • Енергетичний менеджмент у громадах.
  • Планування та реалізація заходів з енергоефективності.
    Розширення спектру консультаційних послуг зовнішніх провайдерів, передусім - для малих громад: створення та функціонування комунального енергетичного менеджменту, підтримка процесів планування та реалізації заходів з енергоефективності на комунальному рівні. Проєкт робить внесок у підвищення ефективності роботи провайдерів. Окрім цього, проєкт провадить роз’яснювальну роботу та поширює ноу-хау серед важливих учасників ринку на комунальному рівні стосовно користі, варіантів та інструментів енергетичного менеджменту, а також питань технологій, аналізу співвідношення витрат та ефективності або проектного менеджменту.
  • Механізм підтримки послуг з енергоефективності.
    Механізм підтримки сприяє використанню громадами місцевих послуг з енергоефективності та енергозбереження та відповідно розвиває ринок цих послуг.
  • Енергоефективність у лікарнях
    З липня 2019 року до проєкту було додано новий компонент з підвищення енергоефективності в лікарнях країни.

Результати

Взявши за основу найкращі міжнародні практики та врахувавши українські реалії, експерти проєкту розробили концепцію муніципального енергетичного менеджменту (MEM) для малих міст України. В якості партнерів проєкту було обрано 20 пілотних міст з усієї України, яким надається підтримка у впровадженні системи MEM. Також п'ять міст-менторів з попереднього проєкту «Енергоефективність у громадах» були обрані для обміну набутим досвідом з новими містами-партнерами. Щоб забезпечити ефективну співпрацю, усі міста були згруповані в чотири кластери, для кожного з яких організовано окрему серію семінарів з MEM. Окрім цього, проводяться спільні конференції, аби всі міста мали можливість обмінятися досвідом. Загалом було проведено 26 навчальних заходів, в яких взяли участь близько 130 представників з 25 муніципалітетів.

Енергоменеджери з усіх міст-партнерів також отримали спеціальні набори обладнання для вимірювання енергоефективності, необхідні для їх щоденної роботи. Кожен набір складається з професійних інструментів для вимірювання технічних параметрів енергоефективності будівель та інструкцій до кожного пристрою, включаючи короткий опис способу його використання.

Для підтримки інших міст, які не є партнерами проєкту, була створена онлайн-платформа «Mісто EM», що є джерелом актуальної інформації з MEM, об'єднуючи теоретичні знання та практичний досвід, включно з прикладами впроваджених енергоефективних заходів. Платформа також пропонує українським містам та компаніям можливості для навчання та встановлення контактів. Наразі на платформі вже зареєстровані 50 громад та 51 компанія.

Проєкт також розробив спеціальний навчальний курс з MEM у вигляді коротких відеороликів - вебінарів. Вони навчають як впровадити сталу систему MEM крок за кроком. Окрім теоретичних знань, онлайн-курс включає інтерв'ю з представниками міст, які вже мають практичний досвід впровадження MEM. Усі вебінари та необхідні шаблони документів опубліковані на онлайн-платформі.

З метою активізації діалогу та співпраці між містами та постачальниками послуг з енергоефективності у рамках проєкту було створено механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель. Цей механізм надає містам-партнерам співфінансування у розмірі до 70 відсотків на придбання послуг з енергоефективності. З грудня 2019 року заплановано розширення механізму підтримки також на інші міста та муніципальні лікарні України.

gizIMAGE-mem-workshop-ukraine_rdax_782x522

Additional information