Інтегрований розвиток міст в Україні

Стислий опис проєкту

Назва: Інтегрований розвиток міст в Україні II
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство розвитку громад та територій України  
Загальна тривалість: 2019 до 2023

gizIMAGE-starke-staedte-charta-01

Вихідна ситуація

У 2014 році під час Революції гідності українці виступили за посилення демократії в країні. З того часу Уряд України впроваджує реформи децентралізації та місцевого самоврядування, які дозволили містам отримати більші повноваження та ресурси для виконання завдань на місцях. Однак якість громадських послуг та рівень розвитку інфраструктури в містах часто є незадовільними. По-перше, відсутня національна нормативно-правова база в сфері інтегрованого розвитку міст, на яку б могли орієнтуватися державні та міські суб'єкти в своїй діяльності. По-друге, багатьом містам України ще не вдалося налагодити координацію дій в сферах міського розвитку, досягти консенсусу серед зацікавлених сторін за допомогою різних форматів залучення громадян та підвищити ефективність використання державних коштів шляхом об'єднання ресурсів. З метою подолання цих викликів українські міста все частіше прагнуть застосовувати підхід «інтегрованого міського розвитку». Планування, що здійснюється за такою концепцією, сприяє сталому розвитку, суспільній рівновазі та соціальній різноманітності. Без цього вкрай важко забезпечити збереження культурно-історичної спадщини, дотримання будівельних стандартів та економічне зростання.

Мета

Умови впровадження принципів інтегрованого міського розвитку покращилися відповідно до Лейпцизької хартії сталого європейського міста та Порядку денного ООН у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У вісьмох українських містах громадяни беруть участь у процесах міського розвитку. Міста планують свій розвиток на довгострокову перспективу, з урахуванням принципів сталості та з увагою до потреб громадян. Умови життя в цих містах покращилися.

gizIMAGE-ukraine-partnerpotenziale-02

Методи роботи

За дорученням Федерального уряду Німеччини та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) проєкт прагне покращити умови життя у Львові, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Мелітополі, Харкові та Подільському районі Києва. Він базується на досвіді та результатах попереднього проєкту. Співпраця з міжнародними і національними експертами в рамках проєкту допомагає створити умови для реалізації політики інтегрованого розвитку міст через консолідацію та оптимізацію структур і процедур міського управління та шляхом планування міських інфраструктурних проєктів. Навчальна мережа міст дає можливість обмінюватися досвідом і використовувати передові практики для вдосконалення політики в національному політичному процесі. У такий спосіб проєкт також підтримує партнерів у реалізації Порядку денного до 2030 року, зокрема Цілей сталого розвитку 9, 11 та 16.

Результати

Проєкт є продовженням попереднього проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», у рамках якого більше 2 100 працівників органів місцевого самоврядування взяли участь у тренінгах та семінарах у містах-партнерах проєкту за програмою підвищення кваліфікації «Кваліфікація 2030: Нове мислення. Нові дії» у 2016-2019 рр. Навчальні заходи дозволили покращити співпрацю, комунікацію та координацію між різними структурними підрозділами міських рад. Учасники розширили свої знання у сферах поводження з відходами на муніципальному рівні, міської мобільності та проєктного менеджменту.  Міста вибудовують різні форми партиципації, активно залучаючи громадян до процесів міського розвитку. Мешканці отримують інформацію про міські ініціативи в інформаційних центрах для громадян та разом із представниками влади визначають пріоритети розвитку міст, окреслені в концепціях інтегрованого розвитку. За чотири роки понад 58 000 осіб взяли участь у різноманітних громадських заходах. Варто також зауважити, що значно покращилися освітні можливості з міського планування. Наприклад, у співпраці з німецьким університетом прикладних наук впроваджується програма обміну з міського розвитку тривалістю один семестр. У рамках проєкту дві білі книги з рекомендаціями щодо реформування профільного законодавства та концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності подані на розгляд партнерського міністерства, які посприяли подальшому вдосконаленню нормативно-правової бази.

gizIMAGe-stadtentwicklung-ukraine-03

Additional information