Впровадження схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні

“Підтримка впровадження схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні”

+ Show all
 • Commissioning Party

  Федеральне міністерство економіки і захисту клімату Німеччини (BMWK)

 • Country
 • Lead executing agency

  More

 • Overall term

  2017 - 2026

 • Products and expertise

  НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА КЛІМАТ

UK1 giz_1_rdax_435x200_ukr

Вихідна ситуація

Зміни клімату вже зараз суттєво впливають на світ і породжують численні виклики для різних країн. Для боротьби зі змінами клімату країни впроваджують системи торгівлі квотами на викиди, встановлюючи в межах країни максимально допустимий обсяг викидів парникових газів. А підприємства отримують так звані квоти, які дозволяють їм викидати парникові гази в обмеженій кількості.

Українська економіка значною мірою залежить від важкої промисловості. Україна викидає втричі більше вуглекислого газу на одиницю продукції ніж країни ЄС. Не в останню чергу саме з огляду на статистику Україна взяла на себе зобов’язання розробити належну кліматичну політику. Зокрема, Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною передбачає запровадження системи торгівлі квотами на викиди (СТВ).

Мета

Україна запроваджує систему торгівлі квотами на викиди та робить свій внесок у захист клімату.

UK 2 giz_1_rdax_350x161_b

Методи роботи

Проєкт підтримує Україну в запровадженні системи торгівлі квотами на викиди (СТВ). Тісно співпрацюючи з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Проєкт допомагає запустити систему моніторингу, звітності та верифікації, що є однією з основних складових СТВ. Експерти проєкту допомагають міністерству в розробленні законодавчої бази, а також у запровадженні електронної системи управління даними, що сприятиме створенню надійної та точної бази даних щодо викидів підприємств.

Наявність якісної бази даних дозволить міністерству перейти до наступного важливого кроку у створенні СТВ – розрахунку максимально допустимого обсягу викидів. Експерти проєкту консультують співробітників міністерства щодо можливих варіантів встановлення обмежень на викиди та їх можливих економічних наслідків, забезпечуючи при цьому тісну залученість у процес усіх зацікавлених сторін. У результаті, СТВ буде не лише ефективною та пропорційною, але й користуватиметься високим рівнем громадської підтримки.

Additional information