Održivo zapošljavanje osoblja za medicinsku njegu (Triple Win)

Opis projekta

Naziv: Triple Win osoblje za medicinsku njegu – održivo zapošljavanje osoblja za medicinsku njegu iz četiri zemlje
Nalogodavac: Njemački poslodavci
Zemlja: Srbija, Bosna i Hercegovina, Filipini; očekuje se i Tunis
Nosilac: Zavodi za zapošljavanje u partnerskim zemljama
Period trajanja projekta: 2013–2015.

Kontekst

Njemačka već sada ima znatan nedostatak stručnog osoblja u oblasti medicinske njege. Prema procjeni Savezne agencije za zapošljavanje, 2012. godine bilo je samo sedamdeset nezaposlenih osoba na svakih sto slobodnih radnih mjesta. Ova situacija će se u srednjem i dugom roku dodatno pogoršati, zbog demografskih promjena u zemlji.

Nasuprot tome, u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim zemljama postoji višak kvalificirane radne snage, koju lokalna tržišta rada ne mogu apsorbirati. Posljedica toga je visoka stopa nezaposlenosti u slučaju osoblja za medicinsku njegu u ovim zemljama.

Cilj

Angažiranje kvalificirane strane stručne radne snage iz inozemstva smanjuje nedostatak osoblja za medicinsku njegu u Njemačkoj te smanjuje stopu nezaposlenosti u zemljama porijekla stručne radne snage. Doznake migranata i prijenos znanja predstavljaju doprinos razvoju zemalja porijekla.

Pristup

Ured za posredovanje pri zapošljavanju strane i stručne radne snage (ZAV) Savezne agencije za rad i GIZ do 2015. godine žele pružati usluge posredovanja u cilju povezivanja 2.000 kvalificiranih stručnih radnika i radnica s kompanijama u Njemačkoj, u okviru zajedničkog projekta.

Migracija radne snage za medicinsku njegu s dokazanim visokokvalificiranim znanjem iz zemalja učesnica osigurava višestruke mogućnosti za sve učesnike i učesnice te dovodi do trostruke prednosti (Triple Win):

  1. Dolazi do rasterećenja radnih tržišta zemalja porijekla.
  2. Doznake od migranata doprinose razvoju njihove zemlje porijekla.
  3. Smanjuje se nedostatak stručne radne snage u Njemačkoj.

Za stručnu radnu snagu takva migracija predstavlja mogućnost bolje životne perspektive. Zavodi za zapošljavanje partnerskih zemalja i ZAV u saradnji lično biraju, provjeravaju, pripremaju i posreduju u zapošljavanju osoblja za medicinsku njegu. Pruža mu se podrška već u zemlji porijekla, te prilikom dolaska u Njemačku i tokom boravka u Njemačkoj.

GIZ ovaj proces podržava putem svoje međunarodne eksterne strukture te prije svega podržava jezičku kvalifikaciju osoblja za medicinsku njegu, stručnu pripremu za rad i integracijsku podršku nakon dolaska u Njemačku.

Posredovanje radne snage poslodavcima koji učestvuju u projektu vrši se putem Ureda za posredovanje pri zapošljavanju strane i stručne radne snage (ZAV) Savezne agencije za rad.

Osnov ovog projekta su dijelom već završeni dogovori o posredovanju između ZAV-a i zavoda za zapošljavanje partnerskih zemalja. To prije svega znači da stručno osoblje koje se posreduje nakon priznavanja njegovih stranih diploma može početi s radom na poziciji koja je u skladu s njegovom kvalifikacijom i u srednjem roku može dobiti dozvolu boravka.

Prilikom izbora partnerskih zemalja u obzir se uzima to koje zemlje imaju višak kvalitetno obrazovanog stručnog osoblja. Na taj način osigurava se da ne dolazi do tzv. odliva mozgova, odnosno da posredovanjem osoblja za rad u Njemačkoj ne nastaje nedostatak osoblja za njegu u zemljama porijekla. Osim toga, visok stručni nivo omogućava brzu integraciju u Njemačkoj. U tom kontekstu su kao partnerske zemlje posebno predviđene Srbija, Bosna i Hercegovina, Filipini te, vjerovatno, Tunis. Izobrazba u ovim zemljama skoro je potpuno u skladu s njemačkim standardima, a dio stručnog osoblja već vrlo dobro govori njemački.

Saradnja između ZAV-a, GIZ-a i zavoda za zapošljavanje partnerskih zemalja omogućava koordinirano i partnersko upravljanje radnom migracijom. Ovim se projektom pruža podrška razvojnim ciljevima i ciljevima vezanim za tržišta rada te se istovremeno provodi ideja kulture dobrodošlice i priznanja.

Učinak

U okviru prethodnog pilot-projekta (2011–2012) izvršeno je posredovanje između čak osamdeset stručnih radnika i radnica i njemačkih poslodavaca. Monitoring projekta pokazuje da odabrano stručno osoblje ima visoku stručnu kvalifikaciju. Poslodavci izražavaju veliko zadovoljstvo međunarodnim stručnim osobljem.

Kako bi se zadovoljile česte želje stručnog osoblja i poslodavaca za dugoročnijom radnom perspektivom u Njemačkoj, s projektom se nastavlja i on se nadalje širi na planirane četiri zemlje. Iskustva stečena tokom pilot-projekta omogućavaju još ciljanije zadovoljenje potreba poslodavaca, stručne radne snage i zemalja porijekla – to predstavlja situaciju koja je zadovoljavajuća za sve tri strane i koja ima budućnost.

Additional information