Jačanje javnih institucija

Opis programa

Naziv: Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Nosilac: Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO)
Period trajanja programa: 2010–2020.

Kontekst

Dejtonski mirovni sporazum je 1995. godine okončao jedan od najtežih konflikata u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međutim, time je u Bosni i Hercegovini uspostavljena komplicirana i nefunkcionalna upravljačka struktura, s ukupno četrnaest nivoa vlasti: državni nivo, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine (koja se sastoji od deset kantona) te autonomni Distrikt Brčko. Ovako heterogen politički sistem otežava reforme za poboljšanje političkog, socijalnog i ekonomskog okvira.

Bosna i Hercegovina je još 2006. godine, uz pomoć EU-a, usvojila Strategiju reforme javne uprave. Međutim, njena provedba je vrlo spora.

Cilj

Odabrane javne institucije u Bosni i Hercegovini u sve većoj mjeri ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave, kako bi na ovaj način građanima pružale bolje usluge.

Pristup

Nosilac programa je Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO). Program osim toga sarađuje sa sljedećim institucijama: Centralnom bankom, Agencijom za statistiku, Agencijom za javne nabavke, Uredom za razmatranje žalbi, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcijom za evropske integracije i Agencijom za državnu službu.

Program djeluje u tri oblasti, kojima je cilj poboljšanje uvjeta za provedbu reforme javne uprave, pospješivanje razmjene iskustava u vezi s temama reforme javne uprave i zajedničkog učenja u međuinstitucionalnim radnim grupama te podršku provedbi standarda Strategije reforme javne uprave u odabranim institucijama. Pri tome se saradnja fokusira na sljedeće tematske oblasti: komunikacija i upravljanje znanjem, upravljanje ljudskim potencijalima, javne nabavke i elektronska uprava i upravljanje kvalitetom.

Učinak

  • U okviru međuinstitucionalnih radnih grupa za stručnu razmjenu i zajedničko učenje pokrenute su različite inicijative za provedbu mjera reforme javne uprave, naprimjer u oblasti komuniciranja uprave s javnošću i u oblasti upotrebe digitalnih medija.
  • Efikasnost i transparentnost ključnih procesa u institucijama koje učestvuju u projektu su se poboljšale, naprimjer prilikom javnih tendera i procesa javnih nabavki. Poboljšanje stručnih kompetencija dovelo je do veće prihvaćenosti i priznatosti institucija.
  • Saradnice i saradnici institucija koji učestvuju u projektu poboljšali su svoje kompetencije u ključnim oblastima, kao što je planiranje i praćenje mjera reforme javne uprave.
  • Ponuda dostupnih obuka za stručno usavršavanje državnih službenika i službenica u vezi s temama reforme javne uprave i približavanja EU znatno je proširena.

Additional information