Стипендіальна програма німецької економіки для України

Стислий опис проекту

Назва: Стипендіальна програма німецької економіки для України
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine)
Загальна тривалість: 2014 - 2018

Вихідна ситуація

Зростаючий рівень безробіття серед молоді є серйозним викликом для України. За даними Держкомстату України, у 2015 р. не мали роботи понад 22% громадян віком від 15 до 24 років. В той же час, загальний рівень безробіття в Україні складає 9%.

Уряд України розробляє заходи сприяння працевлаштуванню молоді. Закон про працю, ухвалений у 2013 році, спрямований на підтримку конкурентоспроможності молоді на ринку праці і мотивує працедавців створювати робочі місця для молоді. Новим завданням для Державної служби зайнятості є сприяння організації практики на підприємствах для випускників вузів та центрів професійної освіти у рамках відповідної державної програми. Незважаючи на численні законодавчі ініціативи та ухвалені закони і постанови з питань зайнятості молоді, державна політика у цій сфері залишається малоефективною.

Мета

В Україні покращено можливості для працевлаштування випускників вузів.

Підхід

Реалізацію проекту було доручено Східному комітету німецької економіки. Основним завданням програми є набуття студентами практичних знань та навичок під час проходження стажування у німецьких компаніях тривалістю від 3 до 5 місяців.

Під час проходження практики стипендіати отримують перший практичний професійний досвід, досвід міжкультурної взаємодії, а також знання про організаційну структуру підприємств, сучасні системи менеджменту та проектну роботу. У такий спосіб вони суттєво підвищують свої шанси на працевлаштування в Україні відповідно до своєї кваліфікації.

Практика здійснюється на підприємствах у Німеччині, які представляють галузі, що відіграють ключову роль для економічного розвитку України. До таких галузей належать сільське господарство, машинобудування, важка промисловість, ІТ-сектор, енергетика та гірничодобувна промисловість. Пошук кандидатів на участь у стипендіальній програмі ведеться в університетах України. Процедура відбору, яка складається з кількох етапів, здійснюється, разом зі співбесідами, у Львові (для Західної України), Києві (Центральна Україна) та у Дніпрі (Східна Україна). Під час відбору стипендіатів увага приділяється рівномірному розподілу стипендій між кандидатами-жінками та чоловіками. Стипендіати заздалегідь отримують підтримку у організаційній підготовці своєї практики, мають можливість відвідувати курси німецької мови та інформаційні заходи.

Після завершення практики стипендіати отримують додаткову підтримку у пошуку достойно оплачуваної роботи, яка відповідає їх рівню кваліфікації. Східний комітет німецької економіки спільно з партнерами по співпраці розробляє заходи з працевлаштування для колишніх учасників стипендіальної програми та місцевих підприємств. Окрім цього, після завершення практики організовуються заходи для встановлення контактів між випускниками програми та підприємствами. Участь у цих заходах підвищує шанси колишніх стипендіатів знайти роботу на підприємствах в Україні, яка відповідає їх кваліфікації.

Через активну мережу контактів стипендіати підтримують зв’язки між собою і після завершення програми, зберігають тривалі професійні та приватні контакти між собою і додатково сприяють зближенню між різними регіонами України.

Практика забезпечує учасникам програми підвищення кваліфікації через набуття практичного міжнародного досвіду, що має вирішальне значення. Це значно підвищує їх можливості для подальшого працевлаштування. Східний комітет німецької економіки, за узгодженням з ТПП України, ініціює створення мережі контактів випускників програми та перевіряє інтеграцію до існуючої мережі контактів випускників програми підвищення кваліфікації для менеджерів, фінансованої Федеральним міністерством економіки.

Заходи для випускників (семінари та воркшопи) сприяють подальшому обміну між колишніми стипендіатами. Окрім цього, до обговорень актуальних питань залучаються представники бізнесу, політики та громадянського суспільства. Випускники програми виконують функцію мультиплікаторів для роз’яснення студентам значення виробничої практики, а також слугують взірцем успішної співпраці між громадянами з різних регіонів України.

Результати

До цього часу, з прибл. 650 кандидатів було відібрано 48 осіб з 10 регіонів України (з них 29 жінок) для проходження стажування у Німеччині тривалістю від 3 до 5 місяців. Місця для стажування надали майже 40 компаній у Німеччині. Практичний досвід, отриманий у німецьких компаніях, покращує шанси молодих стипендіатів на працевлаштування. Мережа випускників програми надає своїм учасникам підтримку у пошуку достойної роботи та слугує прикладом успішної співпраці між громадянами з різних регіонів України.