Пілотний проект «Енергоефективна забудова»

Стислий опис проекту

Назва: Пілотний проект «Енергоефективна забудова»
Замовник: Федеральне міністерство довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU), у рамках Міжнародної ініціативи із захисту клімату (ІКІ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Загальна тривалість: 2009 - 2019

uk-energie-modelquartier_rdax_350x196

Вихідна ситуація

Україна має одні з найнижчих показників енергоефективності в світі. Основою для визначення цього показника є співвідношення між обсягом споживання первинних енергоносіїв та обсягом ВВП. Близько 40% енергії споживаються у будівлях. Більшість цих будівель перебуває у дуже поганому технічному стані, вони здатні забезпечити лише мінімальний рівень комфорту для мешканців. Технічно застарілими є також системи теплопостачання, подачі гарячої води та електроенергії. Протягом останніх кількох років будівельні норми енергоефективності для нових будівель стали жорсткішими. Але насправді брак знань про енергоефективне будівництво та, у багатьох випадках, низька якість будівельних робіт часто призводять до того, що показники енергоефективності нових будинків також суттєво відстають від європейського рівня.

Мета

Енергоефективна та спрямована на заощадження ресурсів концепція будівництва із застосуванням сучасних екологічно безпечних технологій спланована, реалізована та застосовуться на прикладі нового будинку, сприяє поширенню зазначених технологій у будівельній галузі України.

Методи роботи

Спільно з відповідальними політичними інституціями, асоціаціями, архітекторами та приватним сектором здійснювався пошук модельного проекту, який може слугувати взірцем енергоефективного будівництва. Новий житлово-офісний комплекс загальною площею близько 51000 кв.м. зводиться у Києві.

Інвестори, планувальники та фірми-підрядники отримують консультаційну підтримку з розробки енергетичної концепції від німецьких консалтингових та інжинірингових компаній. Задля забезпечення якості українські партнери також супроводжуються під час виконання будівельних робіт та експлуатації будівель. Обслуговуючий персонал та споживачі проходять інструктаж із експлуатації нового обладнання. Готова будівля повинна споживати на 30-50% менше енергії порівняно зі стандартними новими будинками в Україні. Під час розробки інноваційних концепцій енергоспоживання та в ході експлуатації сучасних екологічно безпечних технологій (сонячні термічні системи та рекуперація) велике значення має співставлення більш значних на початковому етапі інвестиційних витрат для реалізації заходів з енергозбереження та нижчих за обсягом витрат на енергозабезпечення та експлуатацію під час усього життєвого циклу готового будинку.

Інформація про проект та енергоефективне будівництво надається фахівцям під час відповідних інформаційних заходів, у форматі пересувної виставки в усіх регіонах країни, під час тематичних фахових семінарів, а також у ході співпраці з галузевими асоціаціями та освітніми установами. Окрім цього, GIZ надає консультаційну підтримку університетам та технічним вузам з питань більш інтенсивної інтеграції енергоефективного планування та будівництва до програм фахової підготовки архітекторів та інженерів.

Результати

Енергоефективний будинок під час усього процесу будівництва виконує функцію освітнього майданчика, де проводяться регулярні навчальні екскурсії для численних українських фахівців-будівельників та осіб, відповідальних за прийняття рішень у будівельній галузі. Багато міжнародних організацій використовують це будівництво як взірцевий проект для демонстрації європейських стандартів у енергоефективному будівництві.
Завдяки консультаційній підтримці з боку GIZ освітні заклади внесли відповідні зміни до своїх освітніх програм у частині енергоефективного будівництва:

  • з осені 2012 року Національний технічний університет України (КПІ) вніс зміни до своєї навчальної програми і запровадив курс з енергоефективного будівництва;
  • Київський національний університет будівництва і архітектури працює над запровадженням магістерської програми з енергоефективного будівництва.

Окрім цього, консультаційна підтримка з боку GIZ допомогла покращити рамкові умови для енергоефективного будівництва:

  • у 2011 році. було створено Українську Раду з зеленого будівництва. У такий спосіб серед інвесторів та девелоперів активно поширюються методи сталого будівництва, а на ринку запроваджуються сертифікати на будинки;
  • норми вторинного законодавства, які слугують для підготовки до запровадження відповідної директиви ЄС для будинків, були адаптовані та ухвалені у 2014 році.

Additional information