Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях (завершено)

Стислий опис проекту

Назва: Модернізаційне партнерство у сфері енергоефективності
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство розвитку громад та територій України
Загальна тривалість: 2016 - 2020

Вихідна ситуація

Забезпечення доступного та надійного постачання енергії є політичним пріоритетом для України. Країна великою мірою залежна від імпорту енергоносіїв. Більше ніж 1 000 лікарень приблизно з 430 тисячами ліжок - серед найбільш енергоємних громадських установ. Окремі лікарні витрачають до 20 відсотків свого бюджету на енергоносії. Недавнє стрімке зростання цін на енергію спричинило істотний економічний тиск на заклади охорони здоров‘я та обмежило сферу їхніх фінансових можливостей, що призвело до зниження якості медичних послуг. Енергетична модернізація, що передбачає, головним чином, заходи без інвестицій або з незначними інвестиціями, не проводяться в даний час. Потенціал енергозбереження в лікарнях загалом високий, але персонал лікарень часто не має необхідних ресурсів і знань, щоб його реалізувати. Крім того, бракує консультацій з питань енергоефективності та фінансових можливостей.

Мета

Лікарні, які беруть участь у проєкті, є прикладом ефективної енергетичної модернізації.

Методи роботи

З метою істотного поліпшення енергетичної ситуації в українських лікарнях проєкт діє в таких напрямах:

  1. З огляду на жорсткі бюджетні обмеження концепції енергетичної модернізації фокус спрямовано на недорогі інвестиційні заходи, а також на оптимізації процесів та зміну поведінки споживачів. Завдяки цьому досягається істотна економія енергії та коштів. Доступні інвестиційні кошти використовуються в такий спосіб, який дозволяє забезпечити максимально можливу рентабельність. Виходячи з цього критерію, впроваджуються демонстраційні модернізаційні заходи.
  2. Лікарням надано доступ до спеціальних консультаційних і фінансових можливостей. Підтримка надається також у розробці інноваційних можливостей фінансування.
  3. Для забезпечення значного ефекту розповсюдження, проєкт надає підтримку відповідним зацікавленим особам у розробці платформ комунікації та обміну інформацією.

Результати

Розвиток інституційної спроможності здійснюється шляхом проведення тренінгів для 258 енергоменеджерів, служб, які приймають рішення, та технічного персоналу лікарень:

Учасники тренінгів використовують брошури "Viamedica - Stiftung für eine gesunde Medizin", брошури "Проведення енергетичного аудиту в лікарнях", посібники "Підвищення енергоефективності медичних установ", брошури "Проведення енергоаудиту в лікарнях", "Посібник з енергоефективності (частина 2). Усі ці матеріали були розроблені в рамках проєкту.

Був проведений хакатон "Hospital EnergyLab", який мав дві ключові особливості: широке коло проблем, що вирішуються, та велику кількість можливих рішень (не тільки прототипів чи технічних рішень, але й організаційних). У заході взяли участь професіонали різних галузей: виробники обладнання, державні службовці, посадовці органів місцевого самоврядування, керівники лікарень, технічний персонал лікарень, ІТ-спеціалісти та інші.

Загалом на заходах 2017-2019 років були присутні та пройшли навчання близько 1257 осіб.

Наприкінці 2019 року було завершено пілотні проєкти модернізації у двох лікарнях – в Сумах та  в Чернігові. Підтримка GIZ для кожної лікарні становить 300 000,00 євро. Очікується, що лікарні будуть економити близько 30% енергії.

Окрім того, в усіх муніципальних лікарнях Сум та Чернігова проведено енергоаудит (89 будівель).

Additional information