Впровадження схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні

Стислий опис проекту

Назва: Підтримка впровадження схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні
Замовник: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату Німеччини (BMWK)
Країна: Україна
Стратегічний партнер: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Загальна тривалість: 2017 до 2023

UK1 giz_1_rdax_435x200_ukr

Вихідна ситуація

Зміни клімату вже зараз суттєво впливають на світ і породжують численні виклики для різних країн. Для боротьби зі змінами клімату країни впроваджують системи торгівлі квотами на викиди, встановлюючи в межах країни максимально допустимий обсяг викидів парникових газів. А підприємства отримують так звані квоти, які дозволяють їм викидати парникові гази в обмеженій кількості.

Українська економіка значною мірою залежить від важкої промисловості. Україна викидає втричі більше вуглекислого газу на одиницю продукції ніж країни ЄС. Не в останню чергу саме з огляду на статистику Україна взяла на себе зобов’язання розробити належну кліматичну політику. Зокрема, Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною передбачає запровадження системи торгівлі квотами на викиди (СТВ).  

 

UK 2 giz_1_rdax_350x161_b

Мета

Україна запроваджує систему торгівлі квотами на викиди та робить свій внесок у захист клімату.

Методи роботи

Проєкт підтримує Україну в запровадженні системи торгівлі квотами на викиди (СТВ). Тісно співпрацюючи з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Проєкт допомагає запустити систему моніторингу, звітності та верифікації, що є однією з основних складових СТВ. Експерти проєкту допомагають міністерству в розробленні законодавчої бази, а також у запровадженні електронної системи управління даними, що сприятиме створенню надійної та точної бази даних щодо викидів підприємств.

Наявність якісної бази даних дозволить міністерству перейти до наступного важливого кроку у створенні СТВ – розрахунку максимально допустимого обсягу викидів. Експерти проєкту консультують співробітників міністерства щодо можливих варіантів встановлення обмежень на викиди та їх можливих економічних наслідків, забезпечуючи при цьому тісну залученість у процес усіх зацікавлених сторін. У результаті, СТВ буде не лише ефективною та пропорційною, але й користуватиметься високим рівнем громадської підтримки.

Additional information