Modernizarea serviciilor publice locale

Project description

Title: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova
Commissioned by: Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)​​​​​​​
Cofinanced by​​​​​​​: Uniunea Europeană, Guvernele Suediei, Elveției și României
Country: Republica Moldova
Lead executing agency: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/Ministry of Infrastructure and Regional Development​​​​​​​
Overall term: 2016 - 2022

WSS_1

Context

În Moldova există un decalaj între zonele urbane și cele rurale. Mai mult de jumătate din populația Moldovei locuiește în zonele rurale unde sărăcia este de trei ori mai mare decât în cele urbane. Majoritatea oamenilor sunt lipsiți de acces la serviciile publice de bază, precum apa și canalizarea, managementul deșeurilor solide sau eficiența energetică.

WSS_3

Autoritățile publice locale dispun de mijloace financiare și resurse umane limitate. Ca urmare, infrastructura locală este prost întreținută și continuă să se deterioreze. Nivelul scăzut al serviciilor publice afectează negativ sănătatea, educația și oportunitățile de angajare la nivel local, subminând încrederea în instituțiile publice.

Scopul Proiectului   

Republica Moldova are condiții îmbunătățite de dezvoltare regională. Prestarea serviciilor publice locale este orientată spre cetățeni

Abordare

Proiectul sprijină partenerii din Moldova în eforturile lor pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale în 3 sectoare prioritare: alimentare cu apă și canalizare, eficiență energetică și managementul deșeurilor solide.

Proiectul are cinci obiective:

  1. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare;
  2. Capacitățile CRD-urilor și ale APL-urilor partenere privind planificarea, coordonarea și implementarea sunt îmbunătățite;
  3. ADR-urile sunt înzestrate cu capacități pentru a implementa proiectele de servicii publice elaborate în cadrul programelor regional sectoriale;
  4. Reprezentanții raioanelor, municipalităților și furnizorilor locali de servicii beneficiază de cursuri orientate spre cerere pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare;
  5. Societatea civilă participă în proiecte publice

Last update: March 2022

gizIMAGE_construction-workers-moldau

Additional information