Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija općinskih usluga

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija općinskih usluga
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija
Trajanje: 2006. do 2021.

gizimage_regional_fund_orf_mms_01

Početna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope trenutno provode reforme nužne za ulazak u Evropsku uniju. Ove zemlje se suočavaju s velikim izazovima zbog decentralizacije, posebno u području komunalnih usluga. Općinama i javnim komunalnim preduzećima često nedostaje kapaciteta i proizvoda potrebnih za provođenje zahtjevnih standarda EU, koji zahtijevaju poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga. Neke zemlje i općine u regiji već raspolažu značajnim iskustvima i uspjesima u upravljanju svojim komunalnim uslugama. Regionalna razmjena iskustava i saradnja u cilju poboljšanja komunalnih usluga u skladu sa zahtjevima za pristup Evropskoj uniji se još uvijek ne prakticiraju dovoljno. U cilju savladavanja ovih izazova, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija općinskih usluga jača kapacitete regionalnih mreža poput Mreže udruženja lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Evropi (NALAS) da unaprijedi saradnju između članova unutar mreže, kao i sa drugim mrežama kako bi se korisnicima komunalnih usluga visokokvalitetne i učinkovite komunalne usluge.

Cilj

Regionalna saradnja za poboljšanje općinskih usluga je ojačana, u skladu s zahtjevima za pristup EU.

gizimage_regional_fund_orf_mms_02

Naš pristup

Zajedno sa regionalnim mrežama, udruženjima općina, javnim komunalnim preduzećima i njihovim udruženjima kao i sa potrošačkim organizacijama, Ptvoreni regionalni fond stvara osnovu za adekvatnu distribuciju razvijenih instrumenata putem mreža, kao što je model poslovnog planiranja za upravljanje mrežama vodosnabdijevanja. U području vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i otpadom, alati, procedure i postupci za poboljšanje komunalnih usluga će biti unaprijeđeni na takav način da ih mreže ili njihovi članovi mogu  ponuditi kao proizvode u općinama, uključujući i pripremljene poslovne modele, poslovne članove i marketinške strategije. Otvoreni regionalni fond za modernizacija općinskih usluga podržava mreže i njihove članove da ostvare finansijsku neovisnost, npr. kroz razvoj kapaciteta za prikupljanje sredstava (na primjer iz fondova EU). Projekt jača organizacijske sposobnosti mreža i njihovih članova kako bi se olakšala i intenzivirala razmjena iskustava kroz regionalnu saradnju.

Rezultati – šta je do sada postignuto

Otvoreni regionalni fond se etablirao kao relevantna platforma za saradnju i umrežavanje za sve regionalne aktere koji su zainteresirani za poboljšanje komunalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Uz podršku Regionalnog fonda, partneri su razvili alate, metode, preporuke i regionalne komparativne analize koje općine i javna komunalna preduzeća koriste za poboljšanje komunalnih usluga. Proizvodi također mogu poslužiti kao osnova za poboljšanje pravnog okvirnih uslova i za pokretanje procesa promjena. Jedan primjer je uvođenje elektronskog sistema za građevinske dozvole u Srbiji i Albaniji, koji je razvijen u Sjeverna Makedoniji. Vlasti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koriste preporuke za poboljšanje zakonskih okvirnih uslova za uvođenje metode prikupljanja podataka o komunalnom čvrstom otpadu. Još jedna uspješna priča je uspostava regionalnog modela certifikacije za općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, takozvani BFC – Business Friendly Certificate South East Europe. Osim toga, procedure i postupci za poboljšanje vodnih komunalnih usluga su razvijeni i uvedeni u javnim komunalnim preduzećima i distribuirani u pojedinim zemljama Jugoistočne Evrope putem mreža kao što su upravljanje sistemima vodosnabdijevanja ili pristupi za smanjenje neoprihodovane vode. Osim toga, tu su već prva iskustva i dobri primjeri u pogledu regionalne saradnje koje su usmjerene na poboljšanje u isporuci komunalnih usluga, kao što je saradnja između NALAS-a, Međunarodnog udruženja preduzeća za vodosnabdijevanje u području dunavskog riječnog sliva (IAWD), Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG RRD) i organizacija potrošača (Mreža organizacija za zaštitu potrošača Zapadnog Balkana - ConWeB). Otvoreni regionalni fond – Modernizacija komunalnih usluga podržao je kulturu saradnje između tih mreža i stvorio zajedničko razumijevanje ciljeva, strategija, koncepata i uloga u području komunalnih usluga među tim mrežama.

gizimage_regional_fund_orf_mms_01 (2)

Additional information