Sprovođenje reformske agende za trgovinu i konkurentnost u jugoistočnoj Evropi.

Opis projekta

Naziv: Otvoreni Regionalni Fond za Jugoistočnu Evropu – Vanjska trgovina (ORF-FT)
Nalogodavac: Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Co-funded by: Evropska Unija
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija
Politički nosilac: Vijeće za Regionalnu Saradnju (RCC)
Period trajanja projekta: 2006. do 2023 

GIZ-IMAGE-28-03-22-europa-hafen-container

Kontekst

Povećanje trgovine i konkurentnosti između strana potpisnica Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) nudi značajan potencijal za njihove ekonomije. Ipak, implementacija odgovarajućih mjera zaostaje za regionalnim sporazumima, što dovodi do sporog usklađivanja zakona i propisa koji se odnose na trgovinu sa standardima EU, te postojanosti pravnih i administrativnih barijera za kompanije. Vrijednost elektronske trgovine u CEFTA regiji raste, ali njen puni potencijal ostaje neiskorišten. Startup-ovi iz regije suočavaju se s poteškoćama u pristupu novim tržištima i sticanju međunarodnih klijenata, dok je ponuda inovativne i odgovarajuće podrške njihovim nadolazećim preduzećima i dalje glavni izazov za start-up hub-ove.

Cilj

Članice CEFTA-e unaprijedile su sprovodjenje reformske agende za trgovinu i konkurentnost u CEFTA regiji u skladu sa zahtjevima procesa približavanja EU.

Naš pristup

Projekat podržava jačanje kapaciteta CEFTA struktura, resornih ministarstava, nadležnih organa i organizacija privatnog sektora.

ORF-FT podržava regionalne inicijative koje se fokusiraju na olakšavanje trgovine robom i uslugama s krajnjim ciljem stvaranja zajedničkog tržišta. Ove inicijative promovišu međusobno priznavanje ovlaštenih ekonomskih operatera (AEO) i graničnih dokumenata koji omogućavaju jednostavnije i jeftinije prekogranične procedure, te rade na zajedničkom upravljanju rizicima za carinske i granične agencije. Svrha ovih mjera jeste pomoći uključenim agencijama u otkrivanju nepravilnosti i usmjeriti svoj rad na rizične transakcije.

U oblasti trgovine uslugama, projekat pruža analizu i obuku za CEFTA kontaktne tačke kako bi im se omogućilo da efikasno koordiniraju implementaciju Dodatnog protokola 6 CEFTA sporazuma o olakšavanju trgovine.

Projekt podstiče regionalnu saradnju na inovacijama i elektronskoj trgovini jačanjem konkurentnosti start-up hub-ova i pružaoca usluga e-trgovine za nova tržišta.

Posljednje ažuriranje: februar 2022

GIZ-IMAGE-28-03-22-lak-cefta-logo

Additional information