Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini

Kratak opis projekta

Naziv: Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Politički nosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO)
Period trajanja: od 2019. do 2021.

Polazna situacija

Mnoga mala i srednja preduzeća (MSP) nisu svjesna mogućnosti inovacija i digitalizacije koje bi mogle koristiti za povećanje svoje konkurentnosti i ne raspolažu relevantnim vještinama za razvoj inovativnih ideja i njihovu samostalnu realizaciju. IT sektor u Bosni i Hercegovini je u tom pogledu pionir koji nudi inovativne usluge i proizvode. Međutim, do sada uglavnom kupci u inostranstvu imaju korist od toga. Lokalna MSP se ne oslovljavaju dovoljno kao potencijalni klijenti. Isto važi za strukture podrške startupova koje podržavaju mlade s IT znanjem u osnivanju preduzeća, ali im ne osiguravaju vještine i instrumente kako bi svoje usluge ponudili domaćim MSP, generirali inovacije i realizirali ih u preduzećima.

Cilj

Uslovi za inovacije i digitalizaciju MSP u Bosni i Hercegovini su poboljšani.

Naš pristup

Projekt koristi zamah IT preduzeća i digitalnih startupova za širenje inovacija i unaprjeđenje digitali-zacije MSP, posebno u tradicionalnim sektorima trgovine, obrade drveta, obrade metala, poljopri-vrede i turizma. Projekt nadalje podržava MSP u razvoju strategija inovacija i digitalizacije te u pro-vođenju specifičnih projekata. Osim toga, uključeni su javni akteri relevantnih administrativnih ni-voa kojima se pružaju konsultantske usluge za stvaranje okvirnih uslova za MSP koja potiču inovaci-je. Korišteni instrumenti uključuju međunarodne dugoročne eksperte (iLTEs), nacionalne dugo-ročne eksperte (nLTEs) i kratkoročne eksperte (STE) kao i lokalnu finansijsku pomoć.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je politički nosilac projek-ta. Partneri u provođenju su resorna ministarstva i institucije kao što su Cluster, privredne komore i HUB-ovi.

Additional information