Психосоціальна підтримка у Східній Україні

Стислий опис проєкту

Назва: Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення у Східній Україні
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство соціальної політики України        
Загальна тривалість: 2019 - 2023

Вихідна ситуація

У 2014 році на сході України спалахнув збройний конфлікт. Серед інших наслідків також значне збільшення потреб у забезпеченні психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (Mental Health and Psychosocial Support/MHPSS). Структурно перевантажена система охорони здоров’я та соціального захисту населення і раніше була не в змозі відреагувати належним чином. Особливо це стосується розташованих поблизу  конфлікту районів Луганської та Донецької областей. Громади, громадські організації та освітні заклади не мають технічних та фінансових ресурсів, а також організаційних навичок для надання постійної психосоціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та місцевому населенню.

Насамперед літні люди, жінки, діти та підлітки, а також ветерани війни страждають від недостатнього забезпечення. Виклики у сфері психічного здоров'я та добробуту окремих осіб, груп та громад також ускладнюють побудову перспектив на майбутнє у постраждалих від конфлікту районах.
Створення загальнодержавної концепції поліпшення психічного здоров’я населення (2017-2030) є свідченням того, що розуміння директивними органами необхідності стратегічних підходів зросло. Однак, нестача персоналу та матеріальних ресурсів, а також недостатня міжгалузева співпраця між міністерствами перешкоджають впровадженню цієї концепції.

Мета

Орієнтована на попит психосоціальна підтримка стабільно вдосконалена у вибраних громадах Донецької та Луганської областей.

Методи роботи

Проєкт сприяє насамперед розбудові та розширенню структур та професійних компетенцій для психосоціальної допомоги, у такий спосіб, довготривалому поліпшенню забезпечення населення психосоціальними послугами. Зміцнення муніципальних надавачів послуг та суб’єктів громадянського суспільства насамперед через розвиток фахового потенціалу, консультаційну підтримку та налагодження зв’язків, з метою забезпечення кращої якості психосоціальної підтримки. Доповнення у співпраці з університетами типових навчальних планів навчальною програмою післядипломної освіти, орієнтованою на міжнародні стандарти. Крім того, ці плані будуть тісніше пов'язані з практичним застосуванням вивченого.

Починаючи з 2014/2015 років, у кризовому регіоні застосовувалися підходи насамперед із гуманітарної допомоги. Однак вони були тимчасовими. Проєкт продовжує використання цих підходів та закріплює їх у місцевих структурах. Основна увага приділяється концепціям міждисциплінарної взаємодії та ініціативам з багатьма суб’єктами. Вони складають основу для подальшого розвитку та впровадження психосоціальних послуг. Проєкт також заохочує передачу досвіду місцевих громад на рівень державної політики.

Additional information