Поліпшення послуг у сфері охорони здоров’я та соціального захисту

Стислий опис проєкту

Назва: Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Загальна тривалість: 2019 - 2022

Вихідна ситуація

Донецька та Луганська області безпосередньо постраждали від збройного конфлікту, що спалахнув у Східній Україні у 2014 році, та досі найбільше потерпають від його наслідків. Через конфлікт підконтрольні уряду України території були відрізані від обласних центрів та державних установ, які надають медичні та соціальні послуги. Це переважно сільські, структурно слабкі та малонаселені території. Високий рівень міграції та старіння населення були для них характерними ще до конфлікту.

У регіоні мешкають 3,5 мільйона осіб. Від початку конфлікту до цієї цифри додалися ще 840 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Крім того, щотижня близько 200 тисяч осіб з непідконтрольних територій перетинають лінію зіткнення, здебільшого з метою отримання соціальних та медичних послуг, а потім повертаються назад. В результаті економічних і соціальних наслідків конфлікту гуманітарна ситуація все більше загострюється. Найбільше страждають від цього люди похилого віку та хворі, одинокі батьки (здебільшого жінки), внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Саме вони дуже залежать від соціальних послуг та медичного забезпечення.

Мета

На підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей поліпшено доступ до медичних та соціальних послуг. Забезпечене краще дотримання гуманітарних стандартів та прав людини.

Методи роботи

Проєкт має на меті зробити надання медичних та соціальних послуг дієвішим, ефективнішим та економічно вигіднішим. Для цього проєкт зосереджується на перебудові структури, модернізації, розвитку потенціалу, кращому обладнанні, та відновленні інфраструктури із залученням громадянського суспільства та місцевих адміністрацій. Охорона здоров’я та соціальний захист належать в Україні до компетенції районів та громад. В результаті децентралізації вони повинні в майбутньому бути повністю передані громадам. Проєкт працює насамперед в тих районах та громадах, які достатньо готові до змін задля успішної реалізації проєкту. Водночас бажано, аби Донецька та Луганська області були представлені однаково.

З цією метою у проєкті були визначені п’ять напрямів діяльності. Концепції забезпечення економічної ефективності, до прикладу, повинні складатися у співпраці з лікарнями та/або центрами первинної медико-санітарної допомоги (ЦПСМД). Крім того, будуть окреслені необхідні заходи для підвищення кваліфікації, розширення компетенцій та належного кадрового забезпечення ЦПСМД у сільській місцевості. Проєкт створює плани дій для адаптації надання соціальних послуг та впровадження цифрових рішень. Так для громад та районів створюватимуться передумови для дієвого та ефективного надання соціальних послуг. Крім того, шляхом навчання соціальних працівників повинні бути поліпшені мобільні соціальні послуги. До цього процесу залучатимуться громадські організації. Проєкт також здійснюватиме будівельні заходи з метою відновлення інфраструктури охорони здоров’я та соціальної інфраструктури.

Проєкт діятиме на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних Уряду України, та співпрацюватиме з місцевими обласними адміністраціями. Проєкт також співпрацюватиме з районами та громадами, які ще належить обрати.

Additional information