Покращення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та підтримка реформи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні

Стислий опис проєкту

Назва: Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб/EU4Skills
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)/ Європейський Союз
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Міністерство освіти та науки України      
Загальна тривалість: 2017 до 2023

 

GIZ2020_Vocational Integration of Internally Displaced People_01

Вихідна ситуація

Через конфлікт на сході України близько 4 млн мешканців Донецької та Луганської областей були змушені покинути свої домівки. Вони знайшли притулок в інших регіонах України. Однією з найгостріших проблем внутрішньо переміщених осіб та жителів приймаючих громад є недостатня кількість робочих місць. Окрім цього, фахові навички внутрішньо переміщених осіб часто не відповідають потребам місцевого ринку праці. У цій ситуації більшою мірою потерпають жінки.

Курси з перепідготовки спеціалістів не задовільняють потреби ринку праці і доступні не для всіх рівною мірою. Окрім особистих та сімейних проблем, відсутність роботи спричиняє соціальні конфлікти, коли різні групи населення конкурують за незначну кількість робочих місць.

Існуючі професійні курси здебільшого не надають можливості отримати затребувану на ринку праці кваліфікацію. Професійно-технічні навчальні заклади часто працюють із застарілими обладнанням і навчальними планами. Окрім цього, професійно-технічна освіта вважається в Україні непрестижною і не розглядається як можливість для кар'єрного росту.

Мета

Покращився доступ до працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб і жителів приймаючих громад в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

Підвищилась ефективність реформи професійно-технічної освіти. Впровадження реформи підтримується в семи пілотних областях: Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській і Чернівецькій.

GIZ2020_Vocational Integration of Internally Displaced People_02

Підхід

Проєкт складається з двох компонентів. У першому компоненті, який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), у співпраці з приватними та державними закладами професійно-технічної освіти, партнерськими ініціативами та об'єднаннями, а також Освітнім центром баварської економіки (bbw), для внутрішньо переміщених осіб створюються можливості для проходження курсів з професійної підготовки. Вони спрямовані на задоволення потреб конкретного місцевого ринку праці. Для точного визначення наявного попиту проєкт проводить дослідження ринку праці у пілотних регіонах. Відповідно до виявлених потреб громадяни отримують пропозиції для проходження спеціалізованих курсів з професійної підготовки. Так кандидати можуть, наприклад, набути кваліфікацію ІТ-фахівця, офіс-адміністратора, електрика, помічника кухаря та фaхівця з ремонту швейних машин. Тренінги є безкоштовними і можуть тривати від кількох тижнів до півроку в залежності від професійного стандарту.

Другий компонент проєкту спільно фінансується Європейським Союзом, Німеччиною, Фінляндією і Польщею та реалізується разом з Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) і партнерами з Фінляндії, Польщі та Естонії.

Проєкт підтримує розвиток конкурентоспроможної професійно-технічної освіти за допомогою ефективних механізмів координування та фінансування. Запровадження системи тренінгів та екзаменів, що базується на засвоєнні практичних навиків, має сприяти застосуванню нових форм викладання та навчання. Завдяки цьому покращиться якість та орієнтованість на потреби ринку праці.

До того ж проєкт приділяє особливу увагу суміжним питанням. До них належить співпраця з державним та приватним сектором, партнерськими ініціативами та об’єднаннями, приділяється увага гендерним аспектам та використанню цифрового потенціалу. Партнерство з роботодавцями відіграє ключову роль у реалізації реформи. Спільні зусилля всіх зацікавлених сторін на рівні Уряду, а також в регіонах та громадах сприяють підвищенню ефективності впроваджуваних заходів.

Результати

Станом на кінець 2019 року понад 1000 осіб в шести східно-українських областях, включаючи ВПО та людей, які постраждали від конфлікту, покращили свої шанси на працевлаштування завдяки курсам професійної перепідготовки. Приведення навчальних програм у відповідність до потреб ринку праці, проведення консультацій з професійної орієнтації та тренінгів з розвитку м'яких навичок (soft-skills) - як-от, покращення соціальних компетенцій, вміння працювати в колективі - сприяли досягненню цілей.

Впродовж перших двох років, на додаток до всього, були підтримані п'ять регіональних партнерств, які утворені представниками різних секторів (громадський, державний, приватний). Разом вони впроваджували інноваційні проєкти, спрямовані на покращення рамкових умов на ринку праці.

GIZ2020_Vocational Integration of Internally Displaced People_03

Additional information