• HẠ TẦNG BỀN VỮNG
  • PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
  • MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  • PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM

Việt Nam

Số lượng nhân viên

Người Việt Nam: 307
Người nước ngoài: 43
Chuyên gia hỗ trợ phát triển: 8
Chuyên gia tích hợp: 4

(tính đến: 31.12.2023)

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) GmbH đã hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm qua.

Do nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức lớn: nguồn tài nguyên thiên nhiên suy kiệt, môi trường ô nhiễm, thiếu lao động được đào tạo và tiêu thụ năng lượng tăng cao.

Đồng thời, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu với đường bờ biển dài. Tuy nhiên, Việt Nam cũng góp phần làm tăng lượng phát thải khí nhà kính do nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng. Năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế song song với bảo vệ tính bền vững của môi trường và xã hội.

Đây cũng là mục tiêu của các dự án do GIZ thực hiện tại Việt Nam với 3 lĩnh vực trọng tâm:

  • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  • Năng lượng
  • Đào tạo nghề

GIZ hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc quản lý các khu bảo tồn cũng như khai thác rừng bền vững. Các biện pháp bao gồm cấp giấy chứng nhận nguồn gốc gỗ và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân địa phương. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, GIZ hỗ trợ thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, ví dụ như xây đê chắn sóng tại các vùng duyên hải nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển cũng như bão lũ. Ở tầm quốc gia, GIZ phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Do đó, Chính phủ đang tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. GIZ đề xuất các biện pháp nhằm cắt giảm các rào cản đối với đầu tư trong và ngoài nước trong thị trường năng lượng, ví dụ như cải thiện khả năng huy động vốn cho các dự án năng lượng hoặc đơn giản hóa khuôn khổ pháp lý đối với các hợp đồng mua bán năng lượng. Bên cạnh đó, GIZ thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như hỗ trợ việc hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học của Việt Nam và Đức với các công ty tư nhân.

GIZ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm soạn thảo và thực hiện các chiến lược cũng như khuôn khổ pháp lý cho việc đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường với trọng tâm là hợp tác với các doanh nghiệp. GIZ hỗ trợ các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng và chú trọng vào thực hành. Mục tiêu là cải thiện nguồn cung ứng lao động có tay nghề thông qua đào tạo nhằm phát triển nền kinh tế xanh và bền vưng.

Bên cạnh các biện pháp trong ba lĩnh vực ưu tiên nói trên, GIZ cũng hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam. Sự hỗ trợ này bao gồm nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm triển khai các chính sách phát triển kinh tế xanh cũng như tư vấn nhằm cải thiện khuôn khổ pháp luật. GIZ cũng giúp cải cách hệ thống tài chính công của Việt Nam và giới thiệu các công cụ tài chính mới dành cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường nhằm đạt được tác động lâu dài và đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn tài chính cho GIZ chủ yếu đến từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ). Các nhà tài trợ khác bao gồm Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng (BMUV) cùng với Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu (BMWK). GIZ cũng thực hiện nhiều dự án được đồng tài trợ bởi Chính phủ Thụy Sĩ, Australia và Liên minh Châu Âu. GIZ hợp tác chặt chẽ cùng Ngân hàng Tái thiết Đức KfW trong nhiều dự án Hợp tác Phát triển.

Additional information