Wind turbines on a green hill

Provedba energetske tranzicije u općinama

Akcija zajednice za energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini

+ Show all
 • Client

  Savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ)

 • Political sponsors

  More

 • Runtime

  od 2023. do 2026. godine

 • Products and expertise

  ODRŽIVA INFRASTRUKTURA: VODA, ENERGIJA, TRANSPORT

Polazna situacija

U Bosni i Hercegovini se još uvijek dosta energije koristi iz uglja što uzrokuje visoke emisije ugljen-dioksida i ima loš uticaj na klimu. Osim toga, korištenje ovakve energije uzrokuje štetne emisije koje utječu na kvalitetu zraka u naseljima. U 2020. godini oko 40 posto potražnje za električnom energijom dolazilo je iz obnovljivih izvora energije – uglavnom iz hidroelektrana. Zemlja istovremeno ima veliki potencijal za solarnu energiju, vjetar i bioenergiju.

Postupno približavanje Europskoj uniji je u Bosni i Hercegovini posljednjih godina značajno poboljšalo politički i pravni okvir za povećanje energetske učinkovitosti i unapređenje obnovljivih izvora energije. Ipak, konkretna provedba mjera nije u skladu s očekivanjima. Nedostaju ulaganja u postrojenja za obnovljivu energiju za decentraliziranu proizvodnju energije i energetsku efikasnost stambenih zgrada.

A smiling woman stands in front of her house in Bosnia and Herzegovina after energy efficiency measures have been carried out on the building.

Cilj

Općine i privatni akteri preuzimaju svoju ulogu pokretačke snage u provedbi lokalne energetske tranzicije.

Pristup

Projekt istovremeno podupire općine i aktere privatnog sektora u aktivnoj provedbi mjera za lokalnu energetsku tranziciju. U tu svrhu projekt surađuje s javnim, privatnim organizacijama kao i organizacijama civilnog društva te ih savjetuje u području energetike i građenja. Projekt je podijeljen u tri komponente sa sljedećim aktivnostima:

 1. Promocija energetski učinkovite obnove stambenih zgrada kroz razvoj potrebnih instrumenata i njihovo korištenje u općinama.
 2. Promocija osnivanja energetskih zajednica uklanjanjem postojećih prepreka i poticanjem razmjene iskustava.
 3. Prikupljanje podataka iz projekata obnove privatnih zgrada i njihovo korištenje za razvoj strategija javnih aktera

Posljednje ažuriranje: Septembar 2023

A man stands next to a new energy-efficient heating system for his house in Bosnia and Herzegovina.

Additional information