Flag Bosnia and Herzegovina
Karte Bosnia and Herzegovina
  • RRURALNI RAZVOJ
  • DRŽAVA I DEMOKRATIJA
  • OKOLIŠ I KLIMA
  • PRIVREDA I ZAPOSLENJE

Bosna i Hercegovina

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH od 1995. godine djeluje u Bosni i Hercegovini u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Trenutno u zemlji radi 83 domaćih i 20 međunarodnih uposlenica i uposlenika. (sa datumom 31.12.2021).

Bosna i Hercegovina je 1995. godine, nakon trogodišnjeg rata, postala veoma složena država. Sastoji se od dva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Brčko distrikta. Drugi nivoi vlasti uključuju podjelu u deset kantona u Federaciji, kao i u općine u cijeloj zemlji.

Ova struktura države sprječava ekonomski razvoj zemlje i političke reforme. Domaći i strani investitori su vrlo oprezni zbog ovih otežanih uslova. Shodno tome se ekonomija veoma sporo razvija, a ne prema postojećem potencijalu.

Bosna i Hercegovina je 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Kako bi se procijenilo da li Bosna i Hercegovina ispunjava uslove za dodjelu statusa zemlje kandidata, Evropska komisija je u decembru 2016. dostavila upitnik koji sadrži oko 3500 pitanja na koja je potrebno odgovoriti.

Prelazak sa nekadašnje planske ekonomije u konkurentnu tržišnu ekonomiju,  unutrašnjopolitička stabilizacija i ekonomsko-politička integracija zemlje u EU su deklarirani ciljevi vlade. GIZ podržava ekonomsko-političku i unutrašnjopolitičku stabilizaciju zemlje i provođenje reformi. Težišta saradnje su: 

  • Održivi ekonomski razvoj i unapređenje zapošljavanja
  • Razvoj energetskog sektora (energetska efikasnost i obnovljive energije)
  • Reforma javne uprave.

Još jedno od polja djelovanja je unapređenje regionalne saradnje između šest zemalja Zapadnog Balkana:  Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Od septembra 2010. godine, ured GIZ-a u Sarajevu je također i sjedište Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu. Program unapređuje regionalnu saradnju u procesu pristupa Evropskoj uniji između zemalja Jugoistočne Evrope u oblastima vanjske trgovine, biološke raznolikosti, energetske efikasnosti, modernizacije komunalnih usluga, te pravnih reformi i integracije u EU. 

Projekti i programi