• RRURALNI RAZVOJ
  • DRŽAVA I DEMOKRATIJA
  • OKOLIŠ I KLIMA
  • PRIVREDA I ZAPOSLENJE

Bosna i Hercegovina

Lokalno osoblje GIZ-a

Lokalni zaposlenici: 82
Međunarodni zaposlenici: 18

(na dan: 31.12.2022)  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH djeluje u Bosni i Hercegovini od 1995. godine, a ured u Sarajevu je otvoren 1996. godine.

Bosnu i Hercegovinu čine Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko distrikt koji ima poseban autonomni status. Europska unija je 15. decembra 2022. 21. marta 2024. godine Europsko vijeće je donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora.

godine službeno dodijelila Bosni i Hercegovini status kandidata za članstvo. Privreda, koju uglavnom čine mala i srednja preduzeća, se mora stabilizirati u cilju stvaranja veće vrijednosti.

Široko rasprostranjena nezaposlenost predstavlja još jedan izazov. Mogućnosti za strukovnu obuku u firmama i zapošljavanje su nedovoljne, posebno za mlade ljude. Istovremeno, privredi su potrebni kvalificirani radnici i radnice. U cilju kreiranja prilika za posao potrebno je unaprijediti stručno obrazovanje, što će rezultirati osposobljavanjem većeg broja radnika i radnica.

Pored toga, Bosna i Hercegovina (BiH) mijenja način snabdijevanja energijom i prelazi na ekološki prihvatljivu proizvodnju. U okviru Energetske zajednice koju je osnovala EU sa nekoliko zemalja jugoistočne Evrope, BiH se obavezala na primjenu važećih propisa EU u ovoj oblasti. To zahtijeva veću energetsku efikasnost i rasprostranjenije korištenje obnovljivih izvora u proizvodnji energije.

U Bosni i Hercegovini GIZ primarno djeluje u ime njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i EU. Osnovne oblasti saradnje su:

  • ekonomski razvoj,
  • stručno obrazovanje i zapošljavanje
  • klima i energija.

U oblasti ekonomskog razvoja GIZ podržava Bosnu i Hercegovinu u integraciji njene privrede na evropsko tržište. Poseban naglasak leži na ekološki prihvatljivoj proizvodnji i razvoju digitalne i inovacijske privrede. Mjere privrednog razvoja prvenstveno su usmjerene na izvozno orijentisane sektore kao što su drvna i metalna industrija

U cilju uključivanja većeg broja ljudi u stručni rad i obrazovanje kvalificirane radne snage GIZ daje podršku unapređenju stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Cilj je izgraditi konkurentnije uporište za privredu i stvoriti više radnih mjesta za kvalificirane radnike.

U oblasti zaštite klime  GIZ pruža podršku Bosnu i Hercegovini u procesu tranzicije na ekološki prihvatljivo snabdijevanje i proizvodnju energije. Shodno tome GIZ podstiče aktivnosti podrške programima državnog finansiranja usmjerene na energetski efikasno saniranje stambenih objekata i pruža podršku u korištenju energije uz uštedu resursa.