Promocija evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana

Kratak opis projekta

Naziv: Promocija evropskih integracija
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Zemlje u procesu pristupanja EU u Jugoistočnoj Evropi
Politički nosilac: Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council  - RCC)
Trajanje projekta: 2012. do 2023.

Content related image

Polazna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope su članstvo u Evropskoj uniji proglasile svojim glavnim političkim prioritetom. Zemlje u regiji su u različitom stepenu napredovale u procesu pristupanja. Međutim, suočavaju se s mnogim zajedničkim izazovima, prije svega u pogledu ekonomskih i političkih reformi i reforme javne uprave.

Evropska komisija  izdvojila je regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi kao ključni uslov za pristupanje EU. Zemlje se sada suočavaju s novim izazovima  budući da je Evropska komisija prilagodila proceduru za prijem novih zemalja i  unaprijedila instrument za pretpristupnu pomoć (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance). To je instrument finansiranja EU koji pomaže u sprovođenju reformi zemljama koje pregovaraju o pristupu Evropskoj uniji.

Pojačana regionalna saradnja već je postigla veliki napredak u mnogim različitim područjima. Međutim, i dalje postoji potreba za jačanjem znanja i vještina nadležnih tijela. To se prije svega odnosi na  usklađivanje i upravljanje procesima pristupanja EU kroz regionalno učenje, kao i kroz primjenu najboljih praksi u pojedinačnim zemljama.

Cilj

Regionalna saradnja između šest zemalja Zapadnog Balkana učvršćena je u odabranim područjima procesa pristupanja EU.

Način djelovanja

Projekat koordinira, savjetuje i podržava tri regionalne mreže: mrežu ministarstava vanjskih poslova,  mrežu organa nadležnih za EU integracije i mrežu IPA struktura. U njima se okupljaju kolege i koleginice stručnjaci iz šest nacionalnih institucija kako bi razgovarali/e i odlučili/e o važnim mjerama projekta. Već se planira četvrta regionalna mreža država Zapadnog Balkana. Ova mreža bi se trebala sastojati od sekretarijata parlamentarnih odbora koji se bave temama koje se odnose na proces pristupanja EU.

Projekat podržava nacionalne institucije u sprovođenju zajedničkih pristupa za planiranje i implementaciju instrumenta pretpristupne pomoći. Osim toga, projekat podstiče nacionalne institucije na zajedničko suočavanje s izazovima koje donosi novi postupak pristupanja EU. Uz to podstiče zajedničko pozicioniranje u relevantnim specijalističkim područjima radi jačanja regionalne saradnje.  Interdisciplinarni pristup i unapređenje senzibilnosti za ravnopravnost polova čine osnovu za razvoj zajedničkih aktivnosti.

Rezultati

Kroz blisku saradnju s predstavnicima/cama partnerskih organizacija, projekat je stvorio platforme za regionalno učenje i regionalni dijalog. Oni odražavaju potrebe ministarstava vanjskih poslova, organa nadležnih za EU integracije i IPA struktura. Razmjena iskustva i rad u regionalnim mrežama doprinose tome da se zemlje međusobno podržavaju, stvaraju sinergije i tako podržavaju proces pristupanja. Uspostavljanje pouzdanih odnosa i sve veće razumijevanje za zajedničke izazove doprinose stabilnosti i pomirenju u regiji.

Povećavanje vidljivosti napora Berlinskog procesa dovodi do transparentnosti politike, jer je Berlinski proces razumljiviji i lakši za praćenje za širu javnost. Stoga su, da bi se podržao ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana i podsticao napredak, razvijene preporuke za potrebne reformske napore u oblasti stručnog obrazovanja usko vezanim za procese digitalizacije.

Jednako je važno i pomenuti da je projekat  doprinio  jačanju kapaciteta Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO - Regional Youth Cooperation Office).

Last update: Februar 2021

Additional information