Promocija evropskih integracija na Zapadnom Balkanu

Kratak opis projekta

Naziv: Promocija evropskih integracija u Jugoistočnoj Evropi
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)​​​​​​​
Zemlja: Ekonomije Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU​​​​​​​
Politički nosilac: Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council - RCC)​​​​​​​
Trajanje projekta: 2012. do 2023.

gizIMAGE-participants-in-the-hvar-summer-school

Polazna situacija

Ekonomije Zapadnog Balkana su svojim glavnim političkim prioritetom proglasile članstvo u Evropskoj uniji (EU). Iako su u različitom stepenu napredovale u procesu pristupanja, one se suočavaju sa mnogim zajedničkim izazovima.

Evropska komisija  izdvojila je regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu kao ključni uslov za pristupanje EU. Značajan napredak je postignut u mnogim područjima, ali i dalje postoji potreba za jačanjem znanja i vještina nadležnih tijela. To se prije svega odnosi na usklađivanje i unapređenje procesa pristupanja EU kroz učenje na regionalnom nivou, kao i kroz primjenu najboljih praksi.

Cilj

Regionalna saradnja između ekonomija Zapadnog Balkana učvršćena je u odabranim oblastima procesa pristupanja EU, kao što je posvecenost zajedničkom putu ka Evropskoj uniji i  nova metodologija za pristupanje EU.

gizIMAGE-participants-in-the-network-of-mfa

Način djelovanja

Projekat koordinira, savjetuje i podržava četiri regionalne mreže: mrežu ministarstava vanjskih poslova, mrežu organa nadležnih za koordinaciju EU integracija, mrežu IPA struktura i mrežu sekretarijata parlamentarnih odbora koji se bave procesom pristupanja EU. U njima se sastaju predstavnici/e relevantnih instutucija iz Zapadnog Balkana i diskutuju o razlicitim temama koje se odnose na EU, kao i o aktivnostima/mjerama projekta.

Projekat podržava zajedničko planiranje i upotrebu instrumenta pretpristupne pomoći, finansijskog instrumeta EU koji omogućava reforme. Osim toga, projekt podstiče diskusiju o zajedničkim izazovima u procesu proširenja EU i podstiče zajedničko pozicioniranje radi jačanja regionalne saradnje i poboljšanja dijaloga o prioritetima reformi. Jednakost polova je važna tema u sve četiri mreže.

Posljednje ažuriranje: Septembar 2022

Additional information