Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Promocija evropskih integracija putem regionalne saradnje

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Promocija evropskih integracija putem regionalne saradnje
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Zemlje Jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU
Period trajanja: 2012. do 2020.

ORF FEUI. Steering Committee discussion. © GIZ

Polazna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope su članstvo u Evropskoj uniji  postavile kao jedan od najvažnijih  političkih prioriteta. U procesu pristupanja zemlje regije se nalaze u različitim fazama napretka, ali se suočavaju i s brojnim zajedničkim izazovima, posebno u pogledu privrednih i političkih reformi i reforme javne uprave. Evropska komisija proglasila je regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi ključnim uslovom za potencionalno pristupanje EU.

Boljom regionalnom saradnjom u privrednom i društvenom razvoju, infrastrukturi, energetici, pravosuđu, medijima i sigurnosnoj saradnji već je postignut značajan napredak. Međutim, još uvijek postoje mogućnosti za unapređenje znanja i vještina, kako u koordinaciji i upravljanju procesom pristupanja EU kroz regionalno učenje tako i primjenom najboljih praksi u zemljama regije.

Cilj

Projekt jača kapacitete nadležnih tijela u Jugoistočnoj Evropi da bolje upravljaju nacionalnim procesima pristupanju EU.

ORF FEUI. Steering Committee discussion. © GIZ

Naš pristup

Projekt koordinira, savjetuje i podržava tri regionalne mreže – mrežu ministarstava vanjskih poslova, mrežu institucija nadležnih za EU integracije i mrežu IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) struktura. Mreže okupljaju predstavnike/ce iz sličnih nacionalnih institucija koji odlučuju i dogovaraju o relevantnim poljima djelovanja u okviru projekta.

Pored toga, projekt jača vidljivost napora Berlinskog procesa, multilateralne inicijative Savezne vlade Njemačke za unapređenje reformi za pristupanja EU kroz regionalnu saradnju. To uključuje i podršku Regionalnom uredu za saradnju mladih (RYCO) kao jednom od ključnih rezultata Berlinskog procesa.
Projekt podržava zemlje  regije u provedbi sporazuma postignutih u okviru Berlinskog procesa, te potiče zajednički pristup izazovima koji proizilaze iz preuzimanja prava Evropske unije i pruža podršku pri izvještavanju napretka prema EU.

Saradnja je zasnovana na zajedničkoj organizaciji obuka i seminara kao i angažovanje  savjetnika/ca na teme koje su od značaja za EU integracije te organizaciji studijskih putovanja.

Rezultati

Blisko sarađujući s predstavnicima/cama partnerskih organizacija, projekt je stvorio platforme za regionalno učenje i dijalog koji odražavaju potrebe ministarstava vanjskih poslova, institucija nadležnih za EU integracije i IPA struktura. Formati razmjene iskustava i rad u regionalnim mrežama doprinosi tome da se zemlje međusobno podržavaju, stvaraju sinergije i tako ubrzavaju proces pristupanja. Uspostavljanje pouzdanih odnosa i boljeg međusobnog razumijevanja o izazovim pristupa EU doprinosi stabilnosti i pomirenju u regiji.

Povećana vidljivost napora Berlinskog procesa vodi k većoj transparentnosti političkih događaja, što Berlinski proces čini razumljivijim i olakšava njegovo praćenje u široj javnosti. Kao podrška privrednom razvoju zemalja Zapadnog Balkana, izrađene su preporuke o potrebnim reformskim naporima  iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja usko vezanim s procesima digitalizacije. Intenzivna razmjena između civilnog društva, lokalnih institucija kao i nacionalnih i regionalnih eksperata/ca i partnera tokom Berlinskog procesa omogućila je tematizovanje regionalnih razvoja na svim nivoima.

Ostali jezici

Preuzimanja

Dodatne informacije