Promocija evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana

Kratak opis projekta

Naziv: Promocija evropskih integracija
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Zemlje Jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU
Period trajanja: 2012. do 2023.

ORF FEUI. Steering Committee discussion. © GIZ

Polazna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope su članstvo u Evropskoj uniji proglasile svojim glavnim političkim prioritetom. Zemlje u regiji su u različitom stepenu napredovale u procesu pristupanja. Međutim, suočavaju se s mnogim zajedničkim izazovima, prije svega u pogledu ekonomskih i političkih reformi i reforme javne uprave.

Evropska komisija  izdvojila je regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi kao ključni uslovo za pristupanje EU. Zemlje se sada suočavaju s novim izazovima  budući da je Evropska komisija prilagodila proceduru za prijem novih zemalja i  unapredila instrument za pretpristupnu pomoć (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance). To je instrument finansiranja EU koji potpomaže u provođenju reformi u zemljama pristupnicama.

Pojačana regionalna saradnja već je postigla velik napredak u mnogim različitim područjima. Međutim, i dalje postoji potreba za jačanjem znanja i vještina nadležnih tijela. To se prije svega odnosi na  usklađivanje i upravljanje procesima pristupanja EU kroz regionalno učenje, kao i kroz primjenu najboljih praksi u pojedinačnim zemljama.

Cilj

Regionalna saradnja između šest zemalja Zapadnog Balkana učvršćena je u odabranim područjima procesa pristupanja EU.