Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT)

Descriere

Denumirea proiectului: Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT)
Comandat de: Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ)
Tara: Republica Moldova
Agenția de executare: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MoECCR) și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului si Industriei Alimentare (MADRMIA)
Termen de executare: 2015 - 2018

 

Vizită de informare la agentul economic ARTTEHMET, Orhei, Moldova

Context

Începând cu 2008 Republica Moldova a înregistrat o creștere economică medie mai mare de 4% pe an. Cu toate că, nivelul sărăciei în Moldova s-a redus semnificativ, țara rămâne a fi, în continuare, cea mai săracă din Europa. Doar 40% din populația aptă de muncă este angajată în câmpul muncii. Lipsa perspectivelor pe piața muncii duce la aceea, ca moldovenii să caute lucru peste hotarele țării.

Un factor decisiv ce influențează atât productivitatea industrială, cât și investițiile străine directe este reprezentat de lipsa forței de muncă calificate. O neconcordanță semnificativă se înregistrează între necesitățile pieței muncii și competențele dobândite de către absolvenții sistemului de învățământ profesional tehnic (ȊPT). Curriculum este învechit și are la bază puține elemente practice. Această problemă a apărut ca urmare a gradului scăzut de implicare a partenerilor sociali în elaborarea și implementarea măsurilor concrete de formare profesională.

Cu sprijinul proiectului, în 2018 au fost elaborate politicile educaționale și cadrul strategic pentru ÎPT orientat spre cerere prin adoptarea ordinului cu privire la organizarea ÎPT în baza sistemului dual.

Obiective

Politicile educaționale și cadrul instituțional corespunzător au fost îmbunătățite pentru a promova un sistem ȊPT dual orientat spre cerere.

Abordarea

Proiectul acordă suport Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și unui număr de reprezentanți ai sectorului privat, partenerilor sociali și instituțiilor furnizoare de formare în vederea identificării unor abordări comune în scopul perfecționării cadrului normativ pentru ȊPT. Suportul proiectului în acest sens include expertiza de specialitate precum și măsuri de consolidare a capacităților instituționale. 

Domeniile principale de intervenție includ:

  • Consiliere la nivelul politicilor pentru perfecționarea cadrului normativ de reglementare a sistemului de învățământ profesional dual. Proiectul acordă suport Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și instituțiilor sale subordonate în adaptarea sau perfecționarea cadrului legal, curriculum-ului și standardelor profesionale, perfecționarea cadrului instituțional și a modelelor de finanțare în ÎPT, în colaborare cu reprezentanții din sectorul privat și ai societății civile
  • Încurajarea sectorului privat pentru a se implica în experimentarea inițiativelor de ȊPT dual. Proiectul depune eforturi pentru consolidarea rolului agenților economici din sectorul privat în definirea ȊPT, astfel încât acesta să le satisfacă cerințele într-un mod mai adecvat. În același timp, proiectul acordă sprijin Camerei de Comerț și Industrie în îndeplinirea rolului său de parte competentă în ÎPT. Asociațiilor patronale, partenerilor de dialog social, precum și comitetelor sectoriale li se acordă, de asemenea, suport cu scopul de a consolida capacitățile acestora de a reprezenta interesele sectorului privat în orientarea dialogului la nivel național într-o manieră eficientă.
  • Îmbunătățirea reputației ȊPT. Proiectul sprijină părțile implicate în programe de formare duală pentru a identifica și promova exemple de bune practici și a le prezenta grupurilor-țintă, care include cadre didactice, elevi și părinți. 

Proiectul este cofinanțat de Biroul de Cooperare al Elveției (SDC).

Vizită de informare despre organizarea și funcționarea programelor de cooperare duală la Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN), Orhei, Moldova

Rezultate

Ministerele partenere și instituțiile subordonate lor au rolul de a defini ÎPT orientat spre cerere. Au fost stabilite șase formate de dialog cu privire la ÎPT, inclusiv unul în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Rolul întreprinderilor private în definirea ÎPT a fost fortificat. Cu sprijinul proiectului 49 companii iau parte la inițiativele din domeniu și oferă 860 locuri de pregătire profesională duală în anul școlar 2017-2018, de două ori mai mult decât în anul școlar precedent.

Șansele de angajare a tinerilor sunt îmbunătățite. Conform studiului petrecut de companiile implicate în ÎPT, rata de angajare a absolvenților rămâne constantă, mai mult de 50%, adică mai înaltă decât cea din sistemul de educație tradițional.

Additional information