На захисті довкілля, клімату та здоров’я людей

Стислий опис проекту

Назва: Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України
Замовник: Федеральне міністерство довкілля, охорони природи, ядерної безпеки й захисту прав споживачів (BMUV)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Загальна тривалість: 2019 - 2023

gizIMAGE-stahlwerk_rdax_350x233

 

Вихідна ситуація

Викиди шкідливих речовин промисловими підприємствами призводять до забруднення навколишнього середовища. Мова йде, зокрема, про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ґрунти та водойми, а також скиди стічних вод. Викиди становлять загрозу не лише для довкілля, а й для здоров’я і добробуту населення. Досі не існує єдиної регуляторної і законодавчої бази у сфері промислового забруднення, а нагляд за його дотриманням здійснюють одночасно декілька структурних підрозділів Мінприроди.
У 2017 році Україна взяла на себе зобов’язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС запровадити положення Директиви 2010/75/ЄС «Про промислове забруднення». Директива та концепція застосування найкращих доступних технологій визначають порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин, гранично допустимі обсяги забруднення та перелік найкращих доступних технологій та методів управління для кожного сектору промисловості та виду діяльності.
Уряд України спільно з підприємствами та природоохоронними організаціями працюватимуть над розробкою і затвердженням переліку найкращих доступних технологій та методів управління. З часом їхнє застосування стане обов’язковим для підприємств.
Кінцева мета – запобігання, зменшення і контроль промислового забруднення в Україні.

Мета

Метою проекту є покращення адміністративної та фахової спроможності відповідальних державних органів та суб’єктів господарювання задля виконання Директиви про промислові викиди та, таким чином, забезпечення послідовного застосування концепції інтегрованого запобігання та зниження рівня промислового забруднення довкілля, а також сприяння застосуванню найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ).

gizIMAGE-inspektion-industrieanlage_rdax_350x233

Методи роботи

За дорученням уряду Німеччини GIZ підтримує реалізацію державної політики у сфері промислового забруднення. Створення необхідних правових та інституційних передумов – процес довготривалий, передбачає як впровадження вимог Директиви, так і затвердження переліку найкращих доступних технологій. GIZ та Мінприроди тісно співпрацюватимуть на усіх етапах розробки нормативно-правової бази. Так, зокрема, GIZ підтримує реформування дозвільної системи та впровадження інтегрованого дозволу. Передбачені тренінги та навчальні поїздки для Мінприроди, інших органів виконавчої влади та промислових підприємств. Створення електронної інформаційної системи дозволить вести облік фактичних обсягів промислового забруднення, а також забезпечить доступ громадськості до інформації про викиди.

gizIMAGE-arbeiter-vor-computer_rdax_350x233

Пріоритетними для затвердження переліку найкращих доступних технологій є дві категорії видів діяльності: «Виробництво та обробка металів» і «Промисловість з переробки мінеральної сировини». Окрім того, додаткова фінансова підтримка стимулюватиме підприємства інвестувати в модернізацію виробничих потужностей.
Так, впровадження найкращих доступних технологій та методів управління дозволить не лише зменшити промислове забруднення, негативні наслідки для довкілля і клімату, але й модернізувати промисловість.

Additional information