Сприяння економічній активності вразливих груп населення

Стислий опис проєкту

Назва: Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в Україні
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Країна: Україна​​​​​​​
Політичний партнер: Міністерство економіки України 
Загальна тривалість: 2020 – 2024

Вихідна ситуація

Економіка України потерпає від структурних проблем, зокрема, застарілих виробничих процесів та недостатньої кількості мікро-, малих та середніх підприємств. Окрім цього, в Україні недостатньо розвинуті підтримка зайнятості населення та заходи державного сприяння розвитку приватного сектору економіки та інвестицій. Застаріла система професійної освіти і підвищення кваліфікації, несприятлива демографічна ситуація в Україні, а також еміграція лише посилюють нестачу кваліфікованих працівників. Окрім цього, війна, яку Російська Федерація розв’язала проти України у 2022 році, також суттєво погіршила суспільне та економічне становище в країні.

Мікро-, малі та середні підприємства потребують професійної консультаційної підтримки й коштів для переорієнтації свого бізнесу та освоєння нових ланцюгів постачання і ринків збуту. Окрім цього, підприємства, які були переміщені із зони бойових дій, часто потребують нових засобів виробництва, обладнання та працівників.

Особливо проблематичним у часи війни є становище вразливих груп населення. Окрім жінок до них також належать громадяни, які тривалий час залишаються без роботи, молодь, люди з інвалідністю та ветерани. Відсутність роботи та належного рівня доходів суттєво обмежує їхню участь в економічному житті та позбавляє їх можливості самовизначення, відповідальності за своє життя, а також участі у житті суспільства.

Мета

Підвищено економічну активність населення, зокрема – вразливих груп громадян.

Методи роботи

Проєкт надає підтримку, передусім, вразливим групам населення у покращенні їхніх підприємницьких навичок за допомогою курсів підвищення кваліфікації та проходження відповідної практики. Учасники цих заходів можуть покращити свої можливості для працевлаштування.

Вже існуючі дрібні та малі підприємства, а також підприємства, які змушені були переїхати із зони бойових дій, отримують безповоротну фінансову допомогу й професійні консультації задля стабілізації та внесення необхідних дій до своїх бізнес-процесів.

Окрім цього, проєкт надає підтримку місцевим і регіональним інституціям, які особливо сильно потерпають від війни й потребують посилення своїх структур. Це дозволить їм надавати свої послуги місцевому населенню та внутрішньо переміщеним особам, незважаючи на усі наявні виклики.

Станом на: жовтень 2022

Additional information