Сприяння покращенню економічного становища вразливих груп населення в регіоні Азовського моря

Стислий опис проєкту

Назва: Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Азовського моря
Замовник: Федеральне міністерство економічної співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України      
Загальна тривалість: 2020 - 2024

Вихідна ситуація

Економіка України вже багато років потерпає від структурних проблем, до яких належать застарілі виробничі процеси, значна кількість великих підприємств і недостатньо розвинутий сектор малих і середніх компаній. Механізми працевлаштування та державні заходи сприяння розвитку приватного сектора й інвестиціям також є недосконалими. Дефіцит кваліфікованих кадрів додатково загострюється через неактуальну за змістом систему професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації, несприятливу демографічну ситуацію в Україні й еміграцію. Внутрішньополітичні трансформації, а також зовнішньополітична криза, викликана анексією Криму й конфліктом на сході України, посилили наявні структурні проблеми. 

Особливо вразливою за таких обставин виявилася Запорізька область, а також регіон навколо Маріуполя в Донецькій області. Після окупації Криму Росією міжнародна торгівля через Азовське море була заблокована. Від цього потерпають, насамперед, портові міста Маріуполь і Бердянськ. Через блокаду торгових шляхів відбуваються масові скорочення працівників у портах і на пов’язаних з ними підприємствах. У регіоні це спричинило значне зменшення можливостей для працевлаштування, що негативно вплинуло на економічне становище широких верств населення. На великих підприємствах у таких традиційних галузях, як видобуток вугілля та металургія тривають звільнення, які, за відсутності відповідних заходів, загрожують можливим загостренням ситуації. Мікропідприємства, а також малі й середні потребують підтримки для створення нових робочих місць, які допоможуть пом’якшити наслідки очікуваного масового безробіття. 

Окрім несприятливої економічної ситуації, Донецька й Запорізька області мають впоратися з прийомом близько 547 тис. внутрішньо переміщених осіб. Недостатня кількість місцевих малих і середніх підприємств і скорочення робочих місць на великих ускладнюють професійну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб для приймаючих громад. Відсутність перспектив для працевлаштування стосується, передусім, внутрішньо переміщених осіб, чиї професійні навички не користуються попитом на ринку праці в приймаючих громадах. Деяким з них бракує ключових кваліфікацій або певних додаткових, які б дозволили знайти роботу на місцевому ринку праці.

Так само складною та невизначеною залишається ситуація в зазначеному регіоні для представників інших вразливих груп населення. До них належать жінки (зокрема одинокі матері), безробітні громадяни, які давно втратили роботу, молодь, люди з фізичними вадами й ветерани. Без стабільної роботи й доходів ці громадяни втрачають здатність до самовизначення та відповідальності за власні рішення, не беруть участь у житті суспільства.

Мета

Покращено економічну ситуацію населення, зокрема вразливих груп, в регіоні Азовського моря.

Методи роботи

За дорученням Федерального Уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) підтримує місцеве населення, зокрема вразливі групи , в регіоні Азовського моря, які вдосконалюють свої підприємницькі навички через навчання та виробничу практику. У такий спосіб учасники мають покращити свої можливості для професійної інтеграції.

Місцевим мікро- й малим підприємствам, а також стартапам надається підтримка у форматі тренінгів і професійних консультацій, які допоможуть покращити робочі процеси. Це сприятиме зростанню кількості підприємств і створенню додаткових робочих місць. Проєкт навчає молодих підприємців складати бізнес-плани й супроводжує їх під час реалізації відповідних бізнес-ідей.

Окрім цього, проєкт допомагає місцевим громадам у створенні й розбудові місць надання послуг для підприємств, наприклад, допомагає організувати бюро з розвитку туризму. Обласна державна адміністрація отримує підтримку у вигляді тренінгів, конференцій та обміну досвідом задля реалізації стратегії регіонального економічного розвитку 2021-2027.