Combaterea și prevenirea corupției în Republica Moldova

Descrierea proiectului

Denumirea proiectului: Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova
Comandat de: Ministerul Federal al Germaniei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)
Cofinanțat de: Uniunea Europeană (UE)
Țara: Republica Moldova
Partenerul politic de implementare: Ministrerul Justiției al Republicii Moldova
Perioada de implementare: 2020 – 2024

Contextul

Pentru a facilita implementarea Acordului de Asociere cu UE, Guvernul Republici Moldova urmărește ca prevenirea și combaterea corupției să devină un domeniu prioritar. Acest lucru este important și în contextul Agendei Naționale a Republicii Moldova pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD), îndeosebi ODD 16: Pace, justiție și instituții eficiente.

Cu toate acestea, instituțiile de stat responsabile de prevenirea și combaterea corupției sunt fragmentate. Acestea au fost restructurate de mai multe ori până în punctul în care competențele lor au fost definite într-un mod ambiguu. Prin urmare, dezvoltarea capacităților de combatere a corupției ale autorităților de urmărire și anchetă din Moldova sunt de importanță vitală, fapt ce va necesita și consolidarea cooperării interinstituționale în interiorul țării.

În plus, societatea civilă din Republica Moldova nu este suficient de puternică pentru a aborda în mod sistematic combaterea corupției și pentru a se implica în prevenirea acesteia. De-a lungul anilor, încrederea publicului în autorități s-a aflat într-un declin continuu, așa cum indică Transparency International.

Obiectivul

Eficiența măsurilor societății civile și ale statului în combaterea și prevenirea corupției din Republica Moldova este îmbunătățită.

Abordarea

Proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană, adoptă o abordare holistică, axată pe trei măsuri cheie:

  • În primul rând, acesta sensibilizează publicul și societatea civilă cu privire la consecințele corupției și combaterea acestui flagel.
  • Promovarea mecanismelor concepute pentru combaterea corupției prin consolidarea competențelor, a răspunderii și a transparenței instituțiilor anticorupție. În plus, acesta contribuie la îmbunătățirea cooperării dintre instituții și facilitează stabilirea unui dialog mai strâns cu societatea civilă.
  • De asemenea, Proiectul oferă sprijin Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție în cel puțin trei domenii în care riscul de corupție este înalt.

Ultima actualizare: mai 2022

Additional information