Презентуємо «Посібник із законодавства України у сфері європейської інтеграції»

Проєкт «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»* у співпраці з Міністерством економіки України розробили «Посібник із законодавства України у сфері європейської інтеграції».

У посібнику наводиться короткий зміст нормативно-правових актів України, які визначають організаційні засади європейської інтеграції. Посібник буде корисним для представників українських органів державної влади та їх європейських візаві, задіяних у процесах інтеграції України в ЄС та адаптації її законодавства до вимог ЄС.

«Процес інтеграції в ЄС є непростим. Адже потрібно, щоб у країні здійснювалося планування євроінтеграційних завдань та моніторинг їх виконання, щоб всі органи державної влади належним чином враховували acquis ЄС під час формування політики та здійснювався якісний переклад acquis ЄС національною мовою. Також є необхідною міжвідомча координація для злагодженого ухвалення євроінтеграційних рішень та ефективного діалогу з ЄС. Європейська Сторона під час оцінок правової системи України часто задає питання щодо нормативних вимог, які  визначають організаційні засади європейської інтеграції. Це пов’язане з тим, що належна організація є запорукою уникнення системних помилок під час транспозиції acquis ЄС та реалізації реформ. В Україні існує низка окремих нормативно-правових актів, які забезпечують всебічну організацію європейської інтеграції. Тому корисно зібрати їх в єдиному посібнику для зручності розуміння і користування як представниками органів влади України так і представниками ЄС», – пояснив Армін Хофманн, директор програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». 

Довідкова інформація:

У 2014 році Україна та ЄС підписали Угоду про асоціацію («Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»). Серед основних цілей Угоди – зближення сторін на основі цінностей, поглиблення політичного діалогу у сферах взаємного інтересу, сприяння миру та стабільності у регіональному та міжнародному вимірах, посилення економічних та торгівельних відносин, посилення забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, розвиток умов для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах взаємного інтересу.

Зокрема, посилення економічних та торгівельних відносин має вести до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС (у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі) та завершення переходу України до діючої ринкової економіки (у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС). Однак попередньо необхідно дійти згоди щодо положень і підписати Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA – Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods; неофіційна назва «промисловий безвіз» / “Industrial visa-free regime”).

*Проєкт «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі» фінансується Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання.