Дослідження компаній міста Житомир щодо вбудовування у кластери

Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» у партнерстві з Житомирською міською радою* презентують дослідження «Експрес-аналіз компаній міста Житомир щодо можливості вбудовування їх в кластери та рекомендації органу місцевого самоврядування щодо побудови регіональних кластерів».

Підґрунтям для виконання дослідження стала ідея, що в умовах розриву раніше існуючих виробничих і логістичних зв’язків (що викликано воєнним нападом Росії на Україну) кластеризація має всі підстави стати дієвим механізмом активізації економіки регіонів і громад України та умовою реалізації стратегій смарт-спеціалізації (тобто економічного зростання в регіоні через краще розкриття його потенціалу). Це формує запит на виявлення спроможності формування кластерів або ідентифікації ознак їхнього зародження чи розвитку.

До таких ознак дослідники відносять: спільність інтересів підприємницьких структур; наявність мережі взаємодії; залученість підприємницьких структур, наукових закладів, органів влади; географічну близькість розташування учасників; перебування в єдиному ланцюгу вартості.

У межах регіону можуть 1) розташовуватись чимало великих компаній, які формують спеціалізацію регіональної економіки (промислові райони); 2) існувати групи спільно розташованих малих та середніх підприємств, які працюють в одній галузі, вдаючись до місцевого аутсорсингу та забезпечуючи гнучкість виробничих процесів (найпростіший тип кластеру); 3) розміщуватись кілька великих компаній, що співіснують з малими і середніми компаніями, виходячи за визначені географічні межі шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу, науки, освіти у пріоритетних сферах економічної діяльності (розвинутий кластер).

У дослідженні на основі економічного паспорта міста Житомир і економічних даних Житомирського регіону (економічний, людський, технологічний, інфраструктурний, ресурсний потенціал) проаналізовано підстави для створення кластерів. Також описано світові тренди розвитку у досліджуваних секторах та обґрунтовано підстави для потенційної інтернаціоналізації підприємств міста і регіону у міжнародні кластери. Завдяки статис­тичному аналізу діяльності підприємств виявлено ті компанії, які потенційно можуть увійти до кластера, а також оцінено їхню роль і місце у взаємодії в рамках потенційних кластерів. Проаналізовано потенційні ринки збуту для продукції компаній кластера, виявлено потенційних учасників кластерів з числа іноземних компаній, які потрібно заохотити до участі в перспективних кластерах. Проведено картизацію кластерів в ІТ галузі, легкій і харчовій промисловості міста Житомир, що дозволило виявити потенціал кластеризації: напрями, перспективи діяльності та розвитку. На основі дослідження запропоновано первинні рекомендації для органу місцевої влади міста Житомир з розвитку кластерів.

Довідкова інформація:

Дослідження виконав доктор економічних наук Володимир Панченко на замовлення програми міжнародної технічної підтримки «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH з метою створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримки інновацій та стимулювання експорту на шляху до сталого й рівномірного економічного зростання України.

Дані та зміст дослідження є виключною відповідальністю пана Панченка і не обов’язково відображають думку Європейського Союзу, уряду Німеччини, GIZ.