Podrška obrazovanju odraslih

Opis projekta

Naziv: Podrška obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Nosilac: Ministarstvo civilnih poslova
Period trajanja projekta: 2010–2016.

ba-konferenzenteilnehmerin-erwachsenenbildung-sarajevo

Kontekst

Nezaposlenost je jedno od važnijih pitanja u Bosni i Hercegovini. S jedne strane, nezaposlenost je istovremeno i uzrok i posljedica daljeg postojanja loše ekonomske situacije u zemlji. S druge strane, često nije moguće popuniti otvorene pozicije, zbog nedostatka kvalificiranih kandidata. Jedan od razloga za to je činjenica da se sistem obrazovanja u zemlji nije prilagodio promjenama na tržištu rada. Uz to se tržište rada skoro u potpunosti oslanja na formalne kvalifikacije te ne uzima na odgovarajući način u obzir vještine i kompetencije koje su zaposlenici stekli na drugi način.

Cilj

Poboljšana je zapošljivost odraslih osoba u Bosni i Hercegovini je.

Pristup

Projekt podržava reforme koje poboljšavaju mogućnosti zapošljavanja osoba koje traže zaposlenje jačanjem cjeloživotnog učenja te uvođenjem savremenih zakona za obrazovanje odraslih i kvalifikacijskih okvira.

Prva faza projekta fokusirala se na poboljšanje kvaliteta programa za obrazovanje odraslih, a druga faza projekta fokusira se na održivost tih promjena. Nastavnicima, koji su prošli obuku u prvoj fazi i za koje je izrađen i stavljen na raspolaganje inovativan udžbenik za nastavnike, pruža se podrška prilikom prenošenja njihovog znanja u školama u cijeloj zemlji. Osim toga, projekt podržava izradu modela nastavnog plana i programa za naknadno stjecanje osnovnog obrazovanja i uvođenje Pasoša kompetencija. On služi za upis sposobnosti, vještina i kompetencija za koje, naprimjer, nisu izdati certifikati, uvjerenja ili diplome, jer su stečeni tokom radnog života u okviru volontiranja, bavljenja hobijima ili svakodnevnih zadataka i porodičnih obaveza. Projekt također podržava uvođenje novih programa stručnog usavršavanja. Već je 2013. godine uvedena online baza podataka www.obuke.ba, koja sadrži informacije o mogućnostima usavršavanja.

Ove mjere dopunjava medijska kampanja kojom se podiže svijest o temi obrazovanja odraslih. Kampanja “Heroji svakodnevnice” ukazuje na to da je učenje normalno, čak i za odrasle.

Učinak

Prva grupa od stotinu nastavnika završila je obuku, koja se sastoji iz nekoliko modula, u cilju osposobljavanja za rad s odraslima. Osim toga, dvadeset nastavnika završilo je obuku za multiplikatore. Izrađen je udžbenik za nastavnike koji će se koristiti u Bosni i Hercegovini i regiji. Dvadeset dva savjetnika iz pedagoških instituta prošla su obuku za rad s odraslima. Federacija Bosne i Hercegovine i nekoliko kantona koriste inpute projekta u cilju izrade novih zakona o obrazovanju odraslih i izradu kvalifikacijskog okvira. Potražnja i prijave za naknadno stjecanje osnovnog obrazovanja su porasle.
Na osnovu potražnje na tržištu rada razvijeno je sedamnaest novih programa obuka i izvršena je njihova pilotska implementacija. Putem ovih programa, većina učesnika bila je u stanju pronaći novo radno mjesto ili osigurati svoj postojeći radni odnos.
Projekt je izradio online bazu podataka koja sadrži informacije o ponudama neformalnih programa obuka koji se nude u Bosni i Hercegovini.

Instrument Pasoš kompetencija prilagođen je bosanskohercegovačkom kontekstu. Prva grupa savjetnika prošla je obuku za rad s ovim instrumentom i stekla certifikate. Savjetnici već pomažu osobama koje traže zaposlenje prilikom popunjavanja njihovog ličnog Pasoša kompetencija.