Програма зеленої економіки

Стислий опис проекту

Назва: Програма сприяння зеленій модернізації української економіки
Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Країна: Україна
Політичний партнер: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Загальна тривалість: 2014 - 2018

Ukraine. Підписання угоди про співпрацю зі створення сучасної та ефективної системи управління відходами в Україні © GIZ

Вихідна ситуація

Економічна та фінансова криза додатково висвітлила структурні проблеми економіки України. Більша частина української промисловості є неконкурентоспроможною на міжнародному ринку. Виробничі потужності українських підприємств застаріли, продуктивність праці є занадто низькою. Українська економіка відзначається одним з найвищих рівнів споживання ресурсів та енергії. Необхідна диверсифікація структури економіки та експорту не відбувається, що свідчить про низький рівень інноваційного потенціалу та слабку ринкову динаміку.

До цього часу в Україні приділялося недостатньо уваги розвитку малих та середніх підприємств. У своїй політиці економічного зростання Уряд робив ставку передусім на великі підприємства важкої промисловості, зокрема – на підприємства металургійної або хімічної промисловості. Заради конкурентоспроможності української економіки необхідно забезпечити її екологічну трансформацію та диверсифікацію.

Мета

Державні інституції, малі та середні підприємства та бізнес асоціації застосовують поглиблені знання та інструменти для зеленого економічного розвитку. 

Методи роботи

GIZ надає консультаційну підтримку міністерствам та спрямовує процес діалогу. За допомогою модельних та демонстраційних заходів на регіональному рівні та на рівні конкретних підприємств проект вдосконалює умови сприяння роботі підприємств. Окрім цього, GIZ підтримує реформаторські зусилля партнерів, спрямовані на модернізацію економіки з урахуванням екологічних аспектів, підвищення енергоефективності та зниження залежності від імпортних енергоносіїв. GIZ також закликає партнерів до більш активної участі у діалозі між державним та приватним секторами.

GIZ працює на трьох рівнях:

  1. Уряду України надається підтримка у розробці законів та нормативних актів, які повинні сприяти інвестиціям у новітні технології. GIZ надає консультаційну підтримку Міністерству економічного розвитку та торгівлі у розробці проекту стратегії розвитку малих та середніх підприємств в Україні, який повинен забезпечити сприятливі рамкові умови для господарської діяльності за принципами зеленої економіки. GIZ також надає консультаційну підтримку, яка пов’язана зі створенням сучасної та ефективної системи управління відходами та розробкою національної стратегії поводження з відходами. До даного рівня належить також створення міжвідомчої керівної групи з залученням головних органів державної влади.
  2. Створення платформ з питань зеленої економіки повинне сприяти структурованому діалогу з енерго- та ресурсоефективного управління підприємствами. Учасниками цього діалогу є державні інституції, палати та асоціації, обрані великі підприємства, малі та середні підприємства, а також представники громадянського суспільства. Зазначені платформи допомагають організовувати спільне навчання, а також створювати міжрегіональні мережі контактів та партнерства. Структури, які надають консультаційні послуги – палати та асоціації, отримують підтримку, спрямовану на удосконалення їх послуг у сфері енерго- та ресурсоефективності і, відповідно, на підвищення їх привабливості для підприємств. Організовано обмін досвідом з представниками німецької економіки з питань ресурсоефективного господарювання та екологічної і соціальної відповідальності підприємств.
  3. На мікрорівні забезпечується супровід провайдерів послуг для підприємств у формі освітніх заходів та фахової консультаційної підтримки. Це повинно допомогти їм розширити свою пропозицію послуг з питань енерго- та ресурсоефективних технологій і підвищити їх якість. Досвід роботи на рівні підприємств застосовується для розробки стратегій і долучається до політичного діалогу на національному рівні.

Результати

Національні та регіональні партнери проекту підтримують зелену модернізацію української економіки. Спільно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, у січні 2016 р. було узгоджено три основні напрямки співпраці: створення стратегічного документу з управління відходами; створення документу, який визначає принципи підтримки малих та середніх підприємств у застосуванні екологічних норм, а також адаптація Цілей Сталого Розвитку до ситуації в Україні.

П’ять громадських організацій, які працюють в усіх регіонах України над покращенням рамкових умов для підприємств та впровадженням екологічно чистого господарювання, заснували Платформу для зеленого зростання економіки.

Ukraine. Семінар з питань ресурсо- та енергоефективності підприємств © GIZ

Представники державних органів влади, приватного сектору та громадянського суспільства у Дніпропетровській області створили Комітет з питань зеленої економіки та реалізації стратегії розвитку регіону, який повинен розробити та реалізувати заходи з модернізації економіки області.

Additional information